FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsskifte25/10/2018

Delägare kan vända sig till tingsrätten för tvångsförsäljning

Jag har tre bröder och nu ska vi ärva skog o mark från vår far . Vår mor gick bort innan han. Jag är inte intresserad av att äga skog o mark. Kan mina bröder neka till att köpa ut mig? Obs det finns pengar på fars konto som täcker lösen summan.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ni inte kan komma överens om hur arvet ska fördelas efter din far kan du vända dig till tingsrätten begära att få en skiftesman utsedd (23 kap 5 § ärvdabalken). Denna person har då behörighet att fatta beslut i hur arvet ska fördelas.

Jag förstår det som att tanken som dina bröder har är att ni ska äga skogen och marken tillsammans. Om arvet skiftas så att ni får en tredjedel av marken var, och dina bröder inte vill köpa ut dig, kan du vända dig till tingsrätten för en tvångsförsäljning (6 § samäganderättslagen). Detta kan då resultera i att ingen får marken, varför det kan vara en god idé att komma överens innan ni kommer till denna punkt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer VestinRådgivare