Delad vårdnad och barnets bästa

2021-08-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hejjag om min exman har gemensam vårdnad över våra två barn. Jag bor kvar i den ort som vi alla bodde i när vi var gifta. Han valde att flytta ca 35-40 mil bort. Han har barnen max 3 ggr per år och han anser att jag ska köra halva vägen vid umgängen som han ska ha. Är jag skyldig att göra det då han har dem max 3 ggr/år. När han i början av skilsmässan träffade dem var tredje helg ansåg även jag att jag skulle vara behjälplig då avståndet är så pass stort (även att jag aldrig "godkänt" att han flyttat så långt). Ska tillägga att han inte skickar några "godispengar/helgpeng" eller liknande till barnen så det han skulle normalt sätt lägga ut för barnen vid umgänge sparas.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

I frågor om vårdnad om barn, barns boende och barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar regleras i Föräldrabalken (1949:381) (FB).

Din fråga handlar om hur hämtning och lämning av barnet ska ske. Då föräldrarna har gemensam vårdnad bär de tillsammans ansvaret för barnet. De ska som en följd av detta kunna komma överens om hur hämtning och lämning ska ske samt hur eventuella kostnader ska fördelas. Viss ledning kan hämtas ur praxis och doktrin men det är i enlighet med barnets bästa mest lämpligt om föräldrarna kan komma överens om hur hämtning och lämning ska ske.

En lösning är att mötas upp halvvägs särskilt om föräldrarna bor långt i från varandra. Alternativt att ena föräldern hämtar och lämnar ena gången och andra föräldern hämtar och lämnar andra gången. Ingen förälder kan alltså ensidigt bestämma att den andre ska ombesörja både hämtning och lämning. Om föräldrarna skulle möta svårigheter med att komma överens kan de få hjälp av socialtjänsten som kan ordna med samarbetssamtal.

Det brukar vara svårt att ge ett exakt svar på hur saker och ting bör fördelas särskilt i vårdnadstvister och umgängesfrågor. Den bästa lösningen brukar vara att föräldrarna har en gemensam överenskommelse, om det inte är möjligt att komma överens med den andra föräldern är det bäst att vända sig till socialstyrelsen.

Har du fler frågor är du varmt välkommen åter!

Med vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?