Delad vårdnad - barnets boende

2015-11-19 i Barnrätt
FRÅGA
Kan jag flytta 45 mil med delad vårdnad utan pappas lov? Bor tillsammans nu.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då informationen i din fråga är väldigt knapphändig utgår jag från att du som ställt frågan är barnets mamma och att det är du som vill flytta 45 mil bort från stället där barnets pappa bor.

I frågor rörande vårdnad och boende av barn tillämpas reglerna i föräldrabalken (FB). Att ni har delad vårdnad påverkar inte ditt beslut att flytta, lika lite som att ditt beslut att flytta påverkar vårdnaden om ert barn. Ni kan fortfarande ha delad vårdnad. Däremot kan frågan kring barnets boende bli aktuell då avståndet mellan dig och barnets pappa kommer bli längre.

Vad gäller frågan om barnets boende ska barnets bästa alltid beaktas. Barnets bästa är reglerat i 6:2a FBsom klargör att man i en sådan bedömning främst ska ta hänsyn till barnets vilja, samt till vikten för barnet att ha en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Det smidigaste och minst ingripande för alla parter är om ni som föräldrar kan komma överens om vart ert barn ska bo, med beaktan om vad som faktiskt blir bäst för ert barn. Kan en sådan överenskommelse inte nås kan rätten behöva bestämma hos vilken förälder som barnet ska bo hos, se 6:14a FB. När rätten gör den bedömningen beaktar de vad som är bäst för barnet, och som nämns i 6:2a FB barnets behov av att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Växelvis boende kan i många fall vara att föredra, men om avståndet (som i ert fall) är så långt att barnet skulle behöva byta förskola/skola är det oftast inte ett alternativ.

Jag hoppas att du känner dig nöjd med mitt svar. Har du ytterligare frågor är det bara att återkomma.

Allt gott!

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1545)
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval
2020-10-15 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn
2020-10-15 Kan man upphäva umgängesrätten?

Alla besvarade frågor (85160)