Delad eller ensam vårdnad?

2016-09-27 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, jag har 4 barn som bor med mig på heltid. Nu ska deras pappa (som dom inte har kontakt med) flytta till Spanien. Han är inte villig att ge mig enskild vårdnad för barnen, vilket kommer att ställa till stora problem med tanke på att det mesta ska godkännas utav båda vårdnadshavarna. Min fråga är: Kan/får en vårdnadshavare flytta utomlands hux flux och ändå behålla vårdnaden? Jag som mamma får ju inte ens byta lägenhet utan hans medgivande, eller ta med mig barnen på solsemester utan att han godkänner det? Jag kommer inte heller att få öppna bankkonton eller göra passansökan/idhandling utan hans medverkan och underskrift på plats. Tacksam för svar mvh Helene
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt 6:13 föräldrabalken (FB) kräver delad vårdnad av barn ett långtgående samarbete mellan föräldrarna då i princip alla beslut ska tas gemensamt. Således kan det, precis som du skriver, bli problematiskt om den ena föräldern flyttar utomlands.

Trots att pappan till barnen flyttar utomlands kommer han att behålla vårdnaden, den försvinner således inte automatiskt för att han flyttar utomlands. Dock kan överföring av vårdnad i enlighet med 6:5-6 FB bli aktuellt. Överföring av vårdnad kan ske genom avtal eller dom. Om du och barnens pappa inte kommer överens om vem som ska vara vårdnadshavare till barnen kan du alltså vända dig till domstol och ansöka om ensam vårdnad.

Vad beaktar domstolen vid ett avgörande gällande vårdnadsfrågor?
Barnets bästa kommer alltid i första hand vilket stadgas i 6:2a FB. Vad som är barnets bästa är en svår fråga och varierar från fall till fall. Som huvudregel brukar man dock säga att det bästa för barnet är att ha god kontakt med båda föräldrarna. Således föredrar domstolen gemensam vårdnad. Det är bara om båda föräldrarna vill ha ensam vårdnad eller om det inte ligger i barnets bästa att ha gemensam vårdnad som man dömer ut ensam vårdnad till en förälder. Som grund för bedömning av barnets bästa kollar man bland annat om en förälder kan ge sitt barn omvårdnad, trygghet och god uppfostran och i övrigt klarar av att förstå sitt barns känslor och behov. Rätten beaktar också föräldrarnas förmåga att samarbeta rörande frågor som rör barnet innan domstolen beslutar för ensam eller delad vårdnad.

Utifrån samtliga omständigheter gör domstolen en bedömning i det särskilda fallet varför det gör det svårt för mig att bedöma hur domstolen bedömer i ditt fall. Men som ovan nämnt är huvudpresumtionen gällande vårdnadstvister att det bästa för barnet är att vårdnaden är gemensam. Således talar det för att det krävs relativt mycket för att en förälder ska få ensam vårdnad. Möjligen är en förälders flytt utomlands tillräcklig för att domstolen ska utdöma ensam vårdnad, men självklart tas andra aspekter också med i bedömningen. Flytten kan troligen inte ensamt utgöra en grund för ensam vårdnad, såvida barnets bästa kan garanteras på annat sätt.

Jag hoppas att jag kunde bringa klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Lycka till!

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88342)