Dela på barnens bankkonto

2020-09-04 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Jag och min sambo separerade i november 2019. Vi har haft gemensamt sparkonto till barnen som min före detta sambo ansvarat över. Vi har haft ett konto där pengar från födelsedagspengar osv satts in där hennes familj stått för den största summan. Sen har vi haft ett annat konto där barnbidragen sparats. Barnbidraget har gått till min sambo. Jag vill ha kontroll över mina barns sparande och har därför gjort anspråk på hälften av de sparade pengarna. Hon vägrar Dela på dessa pengar och säger att hon endast går med på att vi från och med nu delar på barnbidraget. Detta känns inte rätt för mig. Vilka rättigheter har jag?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag behandlar frågan först utifrån förutsättningen att bankkontona står i barnens namn och sedan utifrån förutsättningen att det är gemensamma konton där kontoinnehavarna är du och din före detta sambo tillsammans.

Kontona står i barnens namn

Som förälder är du i normalfallet förmyndare över dina barn. Att vara förmyndare innebär att du tar hand om barnets ekonomiska angelägenheter (10 kap. 2 § och 12 kap. 1 § samt 13 kap. 1 § Föräldrabalken (FB)). Samtidigt har du och din före detta sambo genom att överföra egendom till barnens konton gett bort pengarna till dem i form av gåva. Det hela är lite rörigt, du äger inte pengarna, men du råder ändå över dem i egenskap av förmyndare.

När det gäller frågan hur förmyndarna (föräldrarna) disponerar över kontot så måste du ta reda på vad som gäller för dig genom att kontakta banken. Antingen disponerar ni barnens konto gemensamt vilket betyder att ni måste ta gemensamma beslut eller så disponerar ni de var för sig och då krävs inget gemensamt beslut.

Om ni disponerar kontot gemensamt finns det egentligen ingen anledning till oro, hon kan ju inte göra något utan ditt godkännande. Disponerar ni var för sig kan du ta ut pengarna. Tänk dock på att din skyldighet som förmyndare är att pengarna i så fall kommer barnen till del.

Det finns en möjlighet att överförmyndarspärra bankkonton (13 kap. 8 § FB). Med detta menas att det krävs tillstånd från överförmyndaren (en myndighet i kommunen) för att ta ut pengar

Kontona är gemensamma mellan dig och din före detta sambo

Även ett gemensamt konto mellan två vuxna individer kan disponeras gemensamt eller var för sig.

Samägande som detta är frågan om regleras i Samäganderättslagen (SamägL). Utgångspunkten i Samäganderättslagen är att om något ägs gemensamt och det inte framgår hur stor andel var och en äger så antas de samägande äga lika stora delar(1 § SamägL). Det skulle i så fall betyda att du äger hälften av pengarna.

Nu rör det sig dock om ett bankkonto och det borde gå att utröna vem som satt in vad på kontot och på så sätt avgöra hur mycket var och en äger. Då är det det som gäller, såvida inte ni kommit överens om något annat.

Att ni kommit överens om att pengarna ska gå till barnen uppfattar jag i det här sammanhanget som ett avtal mellan dig och din före detta sambo som står utanför samägandet av kontot.

Disponerar ni kontot gemensamt kan det bli lite knepigt att få ut din andel från kontot. Då måste ni ju vara överens.

Sammanfattning

Om kontona står i barnens namn så är utgångspunkten oftast att ni disponerar kontot gemensamt och då måste båda vara med och besluta. Disponerar ni var för sig kan du ta ut pengar.

Om det är ni som äger kontot så äger du i normalfallet det som du fört in på kontot. Gemensamma konton brukar inte disponeras gemensamt, men om ni gör det kan du inte ta ut.

Ett råd är att se till att få delat barnbidrag i fortsättningen.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1681)
2021-04-22 Barn som inte vill umgås med förälder
2021-04-18 kan en förälder tvingas till drogtest?
2021-04-16 Sambon vägrar godkänna barnets flyttanmälan
2021-04-15 Hur fördelas vårdnad och boende mellan föräldrar?

Alla besvarade frågor (91415)