Deklaration vid kapitalvinstskatt för dödsbo och arvtagare

2018-04-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
EFTER FÖRSÄLJNING AV DÖDSBO 2017 SKA VI NU DEKLARERA DETTA. nÄR SKKA JAG SJÄLV SOM ARVTAGARE DEKLARERA FÖR EV. VINST?MED VÄNLIH HÄLSNING
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att det i dödsboet funnits en privatbostadsfastighet som sålts. Och att du är en dödsbodelägare (efterlevande make/maka, sambo, legala arvingar, universella testamentstagare) som undrar hur du ska deklarera för dig själv som privatperson. Jag kommer svara på frågan utifrån denna tolkning.
Har jag missbedömt din fråga är du välkommen att återkomma med mer information så vi kan ge dig rätt svar!

Svaret blir beroende av huruvida arvskifte (fördelning av tillgångar efter bodelningen) skett eller inte.

Om bostaden sålts före arvskifte

Dödsboet ska redovisa kapitalvinsten på fastigheten i dödsboets deklaration, inkomstdeklaration 1 lämnas för det år som dödsfallet inträffade. Säljer dödsboet fastigheten innan den har övergått till en arv- eller testaments­tagare ska dödsboet deklarera försäljningen året efter det kalenderår som kontraktet skrevs på.

Om bostaden sålts efter arvskifte

Dödsbodelägarna redovisar enskilt kapitalvinsten på sin andel av fastighetsförsäljningen. Försäljningen deklareras året efter det kalenderår som ni och köparen skrev på köpekontraktet. Såldes fastigheten under 2017 ska försäljningen deklareras för senast 2 maj 2018.


Hur kapitalvinst beräknas framgår av 44 kap., 45 kap. och 46 kap. Inkomstskattelagen.
För inkomst av kapital gäller samma skatteregler för dödsbon som för privatpersoner. Kapitalvinsten för en privatbostadsfastighet ska alltså beräknas enligt följande:

Försäljningspriset
- utgifter för försäljningen
- inköpspris och lagfartskostnader m.m.
- förbättringsutgifter
+ återföring av uppskov
= vinst/förlustMer information om t.ex. skatteregler för dödsbon samt relevanta blanketter finner du på Skatteverkets hemsida.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (331)
2020-07-14 Blandat fång och Delningsprincipen av bostadsrätt
2020-06-30 Vilket anskaffningsvärde används för fastighet anskaffad före 1952?
2020-06-29 Får man beakta penningvärdet vid kapitalvinstbeskattningen?
2020-06-17 Jag köpte ut min syster från bostadsrätt som vi ärvde. Vad är omkostnadsbeloppet?

Alla besvarade frågor (81877)