Definitionstolkning av "konstitution"

FRÅGA
Vad innebär begreppet konstitution?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En konstitution är de grundläggande rättsregler som utgör kvalificeringen för all maktutövning mellan stat och medborgare. I svensk rätt utgörs vår konstitution av våra fyra grundlagar, medan den exempelvis i USA utgörs av deras faktiska konstitutionshandling innefattande sju stycken artiklar.

Anledningen till att man använder terminologin konstitution istället för grundlag är att det ur en konstitution kan utläsas ett sammanslaget statsskick under vilket landet styrs. I Sverige är makten fördelad mellan den verkställande makten, som utgörs av statsministerämbetet, den dömande makten, som utgörs av domstolarna samt den lagstiftande makten, vilken härleds ur riksdagen. Detta formuleras ur vår regeringsform som därmed även lägger grunden för vilken konstitutionell maktfördelning som är rådande.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (796)
2021-01-20 Hur får man jaktlicens?
2021-01-17 Är det olagligt att vara folkbokförd på en annan adress än den man bor på?
2021-01-15 Krävs tillstånd vid användning av offentlig plats?
2021-01-13 10 personer i fjällstuga - tillåtet enligt nya pandemilagen?

Alla besvarade frågor (88316)