Definitionen av bröstarvinge, ett barnbarnsbarns rätt till sin laglott

2017-01-29 i Laglott
FRÅGA
Vid kränkning av laglott kan detta göras gällande av ett barnbarnsbarn? Jag vet att vad gäller ett vanligt arv går det vidare till barnbarnsbarn om barn och barnbarnsbarn har avlidit. Nu undrar vi om det gäller vid kränkning av laglott också, vi har hört att det inte gör det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga om arv och ett barnbarnsbarns rätt till laglott finns reglerad i Ärvdabalken (ÄB).

När inget testamente existerar, och det således handlar om ett ”vanligt arv”, tillfaller arvet i enlighet med vad du säger den avlidnes barnbarnsbarn, om den avlidnes barn och barnbarn har avlidit. Detta framkommer av reglerna i ÄB 2 kap som beskriver den sk legala arvsordningen.

Det bör dock nämnas att de särskilda reglerna för makesarv i ÄB 3:1 kan påverka det arv som direkt vid den avlidnes bortgång kommer att tillfalla barnbarnsbarnet, både när arvet fördelas enligt den legala arvsordningen samt efter jämkning av testamente. Reglerna om makesarv blir dock endast aktuella om den avlidne vid sin bortgång var gift och därmed efterlämnade sig en efterlevande make. Med hänsyn till att det av din fråga inte framkommer att så skulle vara fallet, kommer mitt svar till dig att utgå ifrån att ingen efterlevande make existerar.

En avvikelse från arvsfördelningen i den legala arvsordningen i ÄB 2 kap kan endast göras genom testamente. Med andra ord kan barnbarnsbarnets rätt till arvet endast inskränkas om den avlidne har upprättat ett testamente som anger en arvsfördelning som avviker från ÄB 2 kap. En inskränkning som inte har gjorts genom testamente är inte rättsligt gällande.

Enligt ÄB 7:3 kan dock ett testamente jämkas i den utsträckningen som det kränker en bröstarvinges laglott*. En bröstarvinge har alltså alltid rätt att få ut sin laglott, oavsett om den avlidne i sitt testamente har försökt att testamentera bort hela bröstarvinges arvsrätt till någon annan.

*En laglott utgör halva arvslotten. En arvslotten är det arv som skulle tillfalla den arvsberättigade om ett testamente inte skulle finnas och arvets skulle fördelas enligt arvsordningen.

Av ÄB 7:3 framkommer det alltså att rätten till laglott, oavsett vad som finns angivet i den avlidnes testamente, omfattar ”bröstarvingar”. ”Bröstarvingar” definieras av ÄB 2:1 som den avlidnes avkomlingar och ett barnbarnsbarn räknas som en avkomling. Detta innebär således att även ett barnbarnsbarn har rätt att få ut sin laglott, trots att den avlidnes testamente kränker denna rätt.

Som du antyder i din fråga, måste barnbarnsbarnet åberopa kränkningen av laglotten för att inte gå miste om sitt arv. Det räcker alltså inte med att förhålla sig passiv. Åberopandet av kränkningen sker genom jämkning av testamentet (ÄB 7:3). Jämkning måste begäras inom sex månader från den tidpunkt som barnbarnsbarnet har blivit delgiven testamentet. För att kravet på jämkning ska anses uppfyllt räcker det med att barnbarnsbarnet meddelar testamentstagarna om anspråket på laglotten. Av praktiska skäl kan det vara lämpligt att begära jämkningen i samband med bouptäckningssammanträdet.

Sammantaget kan därför sägas att barnbarnsbarnet i den situationen som du beskrivit i din fråga genast bör begära jämkning av testamentet. Även om det skulle existera en efterlevande make till den avlidne, måste barnbarnsbarnet begära jämkning för att inte gå miste om sitt arv.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga. Skulle du behöva ytterligare hjälp är du mer än välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (850)
2021-07-27 Om min mormor testamenterar hela sin kvarlåtenskap till min mamma, hur mycket har min morbror rätt att ärva?
2021-07-26 Kan man göra någon arvslös?
2021-07-26 Kan jag skriva i mitt testamente att mitt barn ska dela sin laglott med hens barn?
2021-07-20 Reglera arv genom testamente

Alla besvarade frågor (94587)