Definition av våldtäkt

FRÅGA
Hej! Vad är den juridiska definitionen av våldtäkt och vad innebär den? Tack på förhand!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer nedan redogöra för hur lagtexten beskriver våldtäkt samt översiktligt om vilka kriterier som finns för att något ska ses som en våldtäkt.

Vad säger lagen?

Sexualbrott och andra brott regleras i brottsbalken (BrB).

Definitionen av våldtäkt finns i 6 kap. 1§ BrB som inleds:

"Den som, med en person som inte deltar frivilligt genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt"

Vad innebär lagtexten?

Det finns två viktiga saker att titta på i denna texten. För det första ska samlag eller annan jämförlig sexuell handling genomförts med en person som inte deltar frivilligt. Man tittar då särskilt på om personen uttryckt frivillighet genom ord eller handling eller på annat sätt. Det finns tre situationer då personen aldrig anses ha deltagit frivilligt, inte ens om personen själv säger att det var frivilligt:

Om personen deltar som en följd av till exempel misshandel eller hotOm gärningsmannen utnyttjar att personen befinner sig i en särskilt utsatt situation på på grund av till exempel medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller sjukdomOm gärningsmannen allvarligt missbrukat att personen står i beroendeställning till gärningsmannen

En annan viktig sak att titta på är att det måste röra sig om samlag eller annan sexuell handling. Om det rör sig om en sådan annan sexuell handling, tittar man på allvaret av den kränkning som handlingen innebär och ifall den är jämförlig med samlag.

Om det är en sexuell handling som inte är jämförbar med samlag, kan nämnas att det istället dömas för sexuellt övergrepp (6 kap. 2§ BrB).

Uppsåt alternativt oaktsamhet

En annan fråga som man måste titta på är uppsåt alternativt oaktsamhet.

Om inget annat anges, krävs uppsåt för att en handling ska kunna ses som ett brott. (1 kap. 2§ BrB)

Vad gäller våldtäkt, krävs som huvudregel uppsåt. Om det däremot inte finns något uppsåt, men grov oaktsamhet, döms istället för oaktsam våldtäkt (6 kap. 1a§ BrB).

Detta är relevant att ta upp då det är nytt i och med de ändringar som gjordes i sexuallagstiftningen förra året. Tidigare krävdes uppsåt och om man inte kunde visa att gärningsmannen haft uppsåt, kunde denne inte dömas för våldtäkt. Tanken med ändringen är att i de fall då det inte går att visa uppsåt, ska det fortfarande finnas möjlighet till en fällande dom utifrån oaktsamhet.

Viktigt att tänka på

Ett par saker kan vara viktiga att ta upp. När det gäller frivillighet, ska denna finnas där under hela tiden. Om man sagt ja till en början, är man inte bunden av detta utan har all rätt att ångra sig under tiden. Det är också bra att tänka på att det som spelar roll är den frivillighet som uppvisats i praktiken. Det är inte personens inre önskan som spelar roll, utan vad man de facto gör. Till exempel tjatsex är därför som huvudregel inte våldtäkt, om personen ifråga gett sitt godkännande.

Sammanfattningsvis är våldtäkt då man har samlag eller utför någon jämförlig sexuell handling med en person som inte deltar frivilligt. Det är också alltid våldtäkt om personen går med på det på grund av misshandel eller hot samt om man utnyttjar en person som till exempel är berusad eller medvetslös. Handlingen måste ha begåtts med uppsåt eller grov oaktsamhet.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (311)
2020-06-30 Straffbart att skicka nakenbilder?
2020-06-27 Kan en kvinna som haft sex med en drogpåverkad man dömas för våldtäkt av den nya samtyckeslagen?
2020-06-17 Vad är skillnaden på våldtäkt och sexuellt övergrepp?
2020-06-16 Påföljd vid sexuellt ofredande

Alla besvarade frågor (81730)