Definition av sambor

FRÅGA
Hej,När är man formellt inte längre sambo enligt sambolagen, när det är slut eller när den ene parten flyttat?Kan en part tvinga den andre att ta över lånen och lösa ut den andre för att den ger högsta budet i form av pengar till den andre?
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Fråga 1 - när är man formellt inte sambor?

Definitionen av sambor finns i 1§ Sambolagen:

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

- Det finns olika presumtioner för vad som innefattas av "stadigvarande bor tillsammans", såsom att de bor ihop och har gemensamma barn ylleratt de är folkbokförda på samma adress. Om en partner vill hävda att man inte är sambor, ligger bevisbördan på denna för att visa att det inte föreligger ett samboförhållande.

- Det finns olika definitioner av som vad innefattas av att partnernas ska ha ett "parförhållande". Normalt anser man att sambor ska bo ihop i former av ett förhållande samt att det normalt ingår ett sexuellt samliv.

- Det finns slutligen olika definitioner för vad som utgör ett "gemensamt hushåll". Man brukar avse att samborna utför vardagliga sysslor och har någon form av gemensam ekonomi där de delar på utgifter inom hushållet.

Definitionen av när ett samboförhållande upphör finns i 2§ Sambolagen:

Ett samboförhållande upphör

1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,

2. om samborna flyttar isär eller

3. om någon av samborna avlider.

Ett samboförhållande skall också anses upphöra om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare enligt 26 § eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt 28 § eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad enligt 22 §.

- Det finns således flera olika sätt då man får anse att ett samboförhållande har upphört. Som paragrafen anger ovan, innefattas att någon gifter sig, flyttar isär, avlider eller ansöker om bodelningsförättare.

Fråga 2 - kan en part tvinga den andra parten att ta över lån samt lösa ut den andra?
För att svara på din andra fråga är mitt svar nej. Alternativen som ges för handen är antingen att båda parter flyttar ut från den tidigare gemensamma bostaden ELLER att en av parterna bor kvar i bostaden och löser ut den andra parten. Detta innebär att en av parterna aldrig kan tvinga den andra parten att ingå ett avtal rörande att ta över ett lån samt att lösa ut den andra parten. Om ingen av parterna vill lösa ut den andra, är endast det första alternativet möjligt, dvs att båda flyttar ifrån den tidigare gemensamma bostaden.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Vänliga hälsningar,
Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2784)
2020-12-01 Utgör ett sparkonto samboegendom?
2020-11-30 Kan man bli ansvarig för sin sambos skuld?
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86944)