Definition av privatbostad - hur länge kan man hyra ut?

FRÅGA
Hej!Jag undrar om jag kan köpa ett hus och hyra ut det privat till studenter? Om jag hyr ut det 10 månader om året och själv nyttjar det 2 månader om året, räknas det då som privatbostad? Finns det någon minimitid som huset måste nyttjas av mig som ägare för att räknas som privatbostad?Mvh Julia
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad som utgör en privatbostad i skattehänseende, vilket jag utgår från är vad du undrar över, regleras i Inkomstskattelagen (IL) som du hittar länkad här.

2 kap 8§ IL stadgar vad som anses utgöra en privatbostad. För att ses som en privatbostad ska det röra sig om ett småhus som till övervägande del används eller är avsett att användas av ägaren eller någon närstående för permanent boende eller som fritidsbostad. Uttrycket "övervägande del" tar sikte på boendeyta, inte tid.

Det är svårt att säga någon exakt minimitid för hur länge bostaden ska nyttjas av dig som ägare för att räknas som privatbostad. I RÅ 1998 not 38 bedömde Högsta Förvaltningsdomstolen att en fritidsfastighet som hyrts ut 50 veckor per år och övriga två veckor användes av ägaren som eget boende utgjorde privatbostad. Det är därmed inte omöjligt att det skulle anses vara en privatbostad om du själv bor där i två månader om året.

Däremot säger domstolen i ovan nämnda rättsfall att om det av omständigheterna i fallet framgår att ägaren till huset inte har för avsikt att inom en överskådlig framtid bosätta sig på fastigheten eller använda den för permanent boende/fritidsändamål så bör inte bostaden behandlas som privatbostad. Vidare sägs också att om ägaren över huvud avser att använda huset som permanentbostad eller som fritidsbostad för egen del eller åt närstående utgör bostaden en privatbostad. Vid blandad användning i tid, där bostaden nyttjas både för uthyrning och för privat boende, är det avgörande således om du som ägare har för avsikt att nyttja bostaden för permanent- eller fritidsboende eller om du under beskattningsåret faktiskt har använt bostaden så.

Min tolkning är därmed att om du hyr ut huset 10 månader om året och själv bor där 2, bör den ses som en privatbostad. Någon minimitid kan jag däremot inte med säkerhet ge.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?