Definition av enkelt bolag, enskild firma, näringsverksamhet

2017-11-22 i Bolag
FRÅGA
Hejsan, vad är det för skillnad på ett enkelt bolag och en enskild firma? Samt vad definieras som näringsverksamhet?Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett enkelt bolag är en sammanslutning av flera personer för att inbringa någon form av gemensam vinst (4 kap. bolagslagen (BL)). Enkla bolag uppkommer genom avtal mellan två eller flera personer. Dessa kan även vara juridiska personer, t.ex. företag (4 kap. 1 § BL). Alla bolagsmän i ett enkelt bolag ansvarar för sin egen ekonomiska del och bolaget i sig kan inte ådra sig förpliktelser - det är ingen juridisk person.

Enskild firma, i lagen kallat enskild näringsverksamhet, innebär att du själv har en firma där du är personligt ansvarig för verksamheten. En enskild firma är alltså inte heller en juridisk person, vilket innebär att du som företagare själv ansvarar för företagets skulder (driva-eget.se). En enskild firma uppkommer genom registrering i Bolagsverkets handelsregister (2 § handelsregisterlagen).

Näringsverksamhet kan definieras som när en eller flera fysiska eller juridiska personer bedriver ekonomisk verksamhet, alltså som är till för att generera vinst. Närmare definition finns i 13 kap. 1 § inkomstskattelagen. Lagen säger att näringsverksamhet föreligger när den som utför arbetet gör detta yrkesmässigt och självständigt från beställaren. Det är inte alltid självklart om så är fallet, t.ex. om någon hjälper någon annan återkommande men inte har ett företagsnamn eller liknande som hen jobbar under. Bedömningen av huruvida det är näringsverksamhet får då utgå ifrån hur beroende den som utför arbetet är av beställaren och t.ex. om personen utför sådant arbete åt andra också.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?