Definition av begreppet skyldig

FRÅGA
Hejsan,Jag skriver eftersom jag googlat över hela internet efter begreppet skuld och vad som krävs för att någon ska anses skyldig, 'ha gjort det' eller hur en vill uttrycka det. Detta verkar helt omöjligt, även vid tillägg av 'juridik' och diverse omskrivningar såsom 'laga ansvar' mm. Jag är inte intresserad någon särskild balk eller annan lagsamling, utan hur skuld definieras och fastställs i det svenska rättssystemet. Jag är dock inte intresserad av sådant som hur en domstolsförhandling går till i praktiken, utan endast, skuld i vilka ord det nu bör kläs, definition därav och fastställande (hur en avgör vem som anses ansvarig) i tvister och brottsmål.Det låter kanske onödigt strikt, men det är väl ....... att det inte ska gå att söka efter detta i en vanlig sökmotor. Har heller inte lyckats finna något på er webbplats.Tacksam för hjälp och vägledning.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huruvida en part anses skyldig i ett brottmål eller förlorar ett tvistemål är avhängigt de bevis som framlagts i målet och hur starka dessa bevis anses vara. För tvistemål och brottmål är kraven på bevisstyrkan väldigt olika. För att anses skyldig i brottmål ska det vara ställt "utom allt rimligt tvivel" att den misstänkte gjort sig skyldig till brott (detta är ett väldigt högt ställt beviskrav), medan beviskraven i tvistemål är betydligt lägre. I olika tvistemål kan det dessutom förekomma olika bevislättnadsregler eller presumtionsregler (att rätten antar olika saker) som inverkar på beviskraven.

Ett tips om du vill veta mer om detta är att du använder ordet "beviskrav" som sökord för att hitta fler texter och förklaringar kring det du beskriver i din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?