FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 07/04/2015

Definition av begreppet "intjänandeår"

Kan olika kommuner ha olika definitioner av begreppet "intjänandeår"?

Jag är anställd som lärare och medlem i Lärarnas riksförbund.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Reglerna om intjänandeår finns i semesterlagen, nedan kallad SemL, som du hittar här.

Enligt SemL 3 § avses med semesterår tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kalllas intjänandeår.

Enligt SemL 2 a § får genom kollektivavtal, som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, avvikelse göras från (bland annat) 3 §, det vill säga regeln om definitionen av semesterår och intjänandeår. Den vanligaste överenskomna avvikelsen från lagen är att man låter semesteråret infalla mellan den 1 januari till den 31 december, det vill säga att det löper parallellt med kalenderåret och/eller att intjänandeåret sammanfaller med semesteråret.

Av ovanstående följer att svaret på din fråga är att det kan finnas olika definitioner av begreppet intjänandeår i olika kommuner, men det beror på att man inom en och samma kommun eller i olika kommuner kan använda olika kollektivavtal. Hur din arbetsgivare definierar ett intjänandeår beror alltså på vilket kollektivavtal som gäller för din yrkeskategori på din arbetsplats och på om man i det avtalet avvikit från lagens definition eller inte, inte på i vilken kommun din arbetsgivare har sin verksamhet. Värt att nämna i sammanhanget är också att olika yrkeskategorier på samma arbetsplats kan omfattas av olika kollektivavtal.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna BackmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000