Definition av begreppet "intjänandeår"

2015-04-07 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Kan olika kommuner ha olika definitioner av begreppet "intjänandeår"?Jag är anställd som lärare och medlem i Lärarnas riksförbund.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Reglerna om intjänandeår finns i semesterlagen, nedan kallad SemL, som du hittar här.

Enligt SemL 3 § avses med semesterår tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kalllas intjänandeår.

Enligt SemL 2 a § får genom kollektivavtal, som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation, avvikelse göras från (bland annat) 3 §, det vill säga regeln om definitionen av semesterår och intjänandeår. Den vanligaste överenskomna avvikelsen från lagen är att man låter semesteråret infalla mellan den 1 januari till den 31 december, det vill säga att det löper parallellt med kalenderåret och/eller att intjänandeåret sammanfaller med semesteråret.

Av ovanstående följer att svaret på din fråga är att det kan finnas olika definitioner av begreppet intjänandeår i olika kommuner, men det beror på att man inom en och samma kommun eller i olika kommuner kan använda olika kollektivavtal. Hur din arbetsgivare definierar ett intjänandeår beror alltså på vilket kollektivavtal som gäller för din yrkeskategori på din arbetsplats och på om man i det avtalet avvikit från lagens definition eller inte, inte på i vilken kommun din arbetsgivare har sin verksamhet. Värt att nämna i sammanhanget är också att olika yrkeskategorier på samma arbetsplats kan omfattas av olika kollektivavtal.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1747)
2020-07-08 Har fått kravbrev från arbetsgivare - vad ska jag göra?
2020-06-30 Rätt till betald ledighet för en begravning
2020-06-30 Företrädesrätt till anställning - måste jag tacka ja?
2020-06-30 Ej utbetald lön

Alla besvarade frågor (81778)