De ekonomiska rättigheterna av upphovsrätten

2020-11-21 i Immaterialrätt
FRÅGA
HejJag har börjat rita bilder och anteckningar från konferenser och föreläsningar. Många uppskattar sättet jag sammanfattar den pratade informationen. Men hur blir det med upphovsrätten? Personen som talar har upphovsrätt på sin information, men har jag rätt att sprida min sammanfattning? Hur fungerar upphovsrätten på min bild?Jag inser att jag måste få talarens godkännande för spridning, dvs om det ska spridas till allmänheten eller bara de som var på föreläsningen. Men när jag fått godkänt att sprida det till de som var där, kan jag då ta betalt för bilden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till detta (1 § upphovsrättslagen). Personen som framställt ett sådant verk har uteslutande rätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § upphovsrättslagen). Dessa brukar betecknas de ekonomiska rättigheterna av verket. Vad som menas med tillgänglig för allmänheten kan avse 4 olika fall.

1. Överföring till allmänheten. Detta kan till exempel vara genom internet.

2. Offentligt framförande, med eller utan hjälp av ett tekniskt hjälpmedel. Det är ett framförande för en närvarande publik.

3. Exemplar av verket visas offentligt. Kan till exempel handla om en konstutställning.

4. Det sista fallet är när exemplar av verket bjuds ut till försäljning. (2 § upphovsrättslagen).

Om exemplar av verk görs tillgänglig för allmänheten på något av dessa sätt ska upphovsmannen anges (3 § upphovsrättslagen). Detta brukar kallas de ideella rättigheterna.

Material från föreläsningar eller konferenser är som du säger upphovsrättsskyddade. Personen som framfört informationen har som sagt upphovsrätt till det. En möjlighet är sammanfattningarna ska anses som en bearbetning av verket.

För att en sådan omarbetning av verket ska ge upphovsrättsligt skydd ska det vara fråga om ett individuellt andligt skapande. Verket ska uppnå verkshöjd för att kunna ses som ett nytt verk. För att uppnå verkshöjd ska verket anses som nytt och självständigt, och har skapats i fri anslutning till det ursprungliga verket. Det inte går att endast ändra lite på originalverket, utan det ska ses som ett helt nytt verk. I sådana fall kan det bli fråga om att det nya verket kan få upphovsrättsligt skydd för sig (4 § upphovsrättslagen). I ditt fall blir detta tveksamt, eftersom det endast rör sig om en sammanfattning av den information som framgått. Då din bearbetning av verket inte blir helt självständig så är det därmed svårt att häva att detta ska få egen verkshöjd och således vara upphovsrättsligt skyddat för sig. För att sprida detta vidare i ett kommersiellt syfte behöver du således upphovsmannens tillåtelse då det är hen som bestämmer över de ekonomiska rättigheterna.

Sammanfattningsvis är det inte okej att använda upphovsrättsligt skyddat material för att sprida vidare offentligt. En bearbetning av ett verk kan vara okej, men i ditt fall blir det tveksamt då detta nog inte kan anses som ett helt nytt verk. Det som däremot är okej är för var och en att för privat bruk framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Dock får inte dessa exemplar användas för andra ändamål än privat bruk (12 § upphovsrättslagen). Det är som sagt upphovsmannen som bestämmer över de ekonomiska rättigheterna och har således möjlighet att bestämma huruvida dessa ska överlämnas eller inte. Med tillstånd från upphovsmannen att sprida exemplar på marknaden så ska det vara okej om denna bestämmer att de ekonomiska rättigheterna helt eller delvis ska överlämnas.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (968)
2021-04-22 Måste man registrera en företagslogga för upphovsrättsligt skydd?
2021-04-20 Är det olagligt att köpa piratkopierade skor för eget bruk?
2021-04-17 Kan man sälja dockor med SHL-loggor på?
2021-04-15 Sjunga låt vid demonstration - upphovsrättsintrång?

Alla besvarade frågor (91410)