Dansk parkeringsbot

2016-09-13 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej!Jag har fått en parkeringsbot på 750 DKK på min svenskregistrerade bil i Danmark.Vad händer om jag väljer att inte betala denna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Parkeringsböter är att anse som en avgift och inte böter. Det betyder att Kronofogdemyndigheten inte har någon möjlighet att driva in parkeringsböter. Det finns inte heller något avtal mellan Sverige och Danmark som ger Kronofogdemyndigheten möjligheten att driva in sådana avgifter.

Som svar på din fråga händer det således inte så mycket om du inte betalar parkeringsboten. Du kan alltså mer eller mindre undgå ifrån att betala en parkeringsbot du fått i Danmark, vilket jag dock inte rekommenderar att du gör.

Jag hoppas att jag kunde bringa en viss klarhet i frågan och om du har någon ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarsfältet nedan.

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll