Dansk arvsskatt

2019-07-10 i Arvsskatt
FRÅGA
Jag har en vän bosatt i Danmark och Dansk medborgare han har testamenterat en del av sin kvarlåtenskap till mig svensk och bosatt i sverige vi har inga familje band. Ska jag betala arvsskatt eller annan skatt på arvet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 8 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL) är arv skattefritt här i Sverige. Någon svensk skatt behöver således inte betalas på arvet.

Arvskatt finns däremot i Danmark vilket betyder att du kan komma att behöva skatta på arvet i Danmark. Enligt artikel 21 i Europaparlamentets och rådets förordning nr 650/2012 ska lagstiftningen i det land där arvlåtaren har sin hemvist vara den som är tillämplig på arvet. Eftersom din vän är bosatt i Danmark tilika dansk medborgare torde därför dansk arvsskatt betalas på arvet.

För vidare rådgivningen rekommenderar jag Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (93)
2019-11-24 Hur beskattas arv som har avyttrats?
2019-11-24 Medför arv från Sverige arvsskatt utomlands?
2019-11-06 Skatt på arv från utlandet?
2019-10-30 Skatt på arv från utlandet?

Alla besvarade frågor (75552)