Dansk arvsrätt

FRÅGA
Jag är född i danmark mina föräldrar var danska, flyttade till Sverige när jag var 5 år.Min pappa dog när jag var 3 år. Pappa hade två bröder. När min farmor dog, fick jag inget veta. Ingen bouppteckning ingenting. Är inte jag berättigad till min pappas del av arvet?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga, men jag antar att även din farmor var dansk och bodde i Danmark. Problemet är då att det då är dansk rätt som ska gälla på din farmors arv, vilket är utanför Lawlines kompetens. Dansk arvsrätt är lik svensk, men det finns skillnader. Det kan tillexempel vara så att du inte var motsvarande dödsbodelägande enligt dansk rätt och då inte skulle få bouppteckningen.

Det finns vissa regler angående arvsfrågor mellan Sverige och Danmark, närmast är då konventionen av den 19 november 1934 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige innehållande internationella privaträttsliga bestämmelser om arv, testamente och boutredning då Danmark inte deltar i EU:s arvssamarbete. Inget av detta reglerar dock själva arvsrätten, utan enbart reglerna kring dödsboet.

Det jag rekommenderar är att du tar kontakt med svenska ambassaden i Köpenhamn för vägledning med en jurist eller advokat som kan hjälpa dig i frågan.

Jag önskar dig lycka till, även om vi inte kunde ta på oss just den här frågan.

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (949)
2021-08-01 Jag är god man åt min farbror, hur påverkas jag rent arvsmässigt?
2021-07-31 Hur kan man göra för att makens barn ska ärva så lite som möjligt?
2021-07-31 Vilket lands lag ska tillämpas på arv?
2021-07-28 Kan man skilja en boutredningsman från sitt uppdrag?

Alla besvarade frågor (94587)