Dagsböter 30 á 320 kr för ringa narkotikabruk

Hej!

Fick lämna ett urinprov på plats då jag var misstänkt för att ha brukat narkotika.

Visade ett positivt provsvar för thc och har nu fått strafföreläggande dagsböter.

30 à 320kr =9600.

Är detta rimligt?

Jag är ostraffad och har aldrig vart i kontakt med polisen tidigare.

25 år.

Månadsinkomst på 26000 innan skatt.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Om jag har förstått det rätt så har du brukat narkotika, vilket har visats positivt genom urinprovet du lämnat. Du har därmed fått dagsböter 30 á 320 kr, motsvarande 9600 kr totalt och undrar om det är rimligt med hänsyn till din inkomst.

Fler detaljerade bestämmelser om narkotikabruk återfinns i Brottsbalken samt Narkotikastrafflagen.

Brott:

Eftersom du testats positivt för att ha brukat Tetrahydrocannabinol (narkotika) som är olagligt i Sverige har du således gjort dig skyldig till 1 § 1 st. p. 6 Narkotikastrafflagen. Vidare har du fått påföljden dagsböter och inte fängelsestraff, med det sagt utgår jag från att narkotikabrukandet är att anse som ringa (2 § Narkotikastrafflagen).

Påföljd:

Dagsböter skall bestämmas till ett antal av minst 30 och högst 150 dagar (25 kap. 2 § 1 st. Brottsbalken). Vidare fastställs varje dagsbot till ett visst belopp från och med 50 kr till 1000 kr efter vad som skäligt med hänsyn till till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt (25 kap. 2 § 2 st. Brottsbalken).

Det är svårt att säga om påföljden du fått är rimlig eller inte med tanke på att ytterligare omständigheter vägs in vid bedömningen. Det finns för den delen inte något bestämt belopp i svensk lag på hur mycket en dagsbot ska motsvara. Dock finns Riksåklagarens riktlinjer (RåR 2007:2) för hur man ska räkna ut dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande. Enligt den ska dagsboten exempelvis bestämmas utifrån den misstänktes beräknade årsinkomst vid tidpunkten när dagsboten ska bestämmas. Mer om dessa riktlinjer hittar du på här länk).

Sammanfattning:

För att besvara din fråga går det inte att peka på om din straffrättsliga påföljd är rimlig eller inte då man tar i beaktning andra faktorer som mängd av narkotika du brukat, din ekonomiska situation etc. Eftersom du fått dagsböter i 30 dagar, vilket är minimigränsen för böter i din situation samt en bötessumma på 320 kr dagligen är min bedömning att botet är rimligt.

Har du vidare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss!

Hoppas mitt svar är till någon hjälp!

Mvh,

Samah SulaimanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”