CSN:s bosättningskrav vid utlandsstudier

2017-07-26 i CSN
FRÅGA
Hej,Jag vill studera en 1-årig MSc masters i London och ska ansöka om lån från CSN för utbildningsavgift och uppehåll. Nu är det så att jag är osäker på huruvida jag uppfyller kraven på bosättning. För att kunna få studiemedel för utlandsstudier måste man enligt CSNs hemsida ha varit bosatt i Sverige under minst två år i följd under de senaste fem åren. Jag har bott hela mitt liv i Sverige men studerade en BSc i Danmark 2013-2016, har sedan ett år tillbaka varit bosatt i Sverige igen. Detta betyder alltså att jag har bott två år av de senaste fem åren i Sverige, bara inte sammanhängande. På CSNs hemsida skriver man att det i vissa fall är möjligt att få studiemedel även om man inte uppfyller kravet på bosättning. "Du kan anses vara bosatt i Sverige även om du bor utomlands om du lämnat Sverige och studerar utan studiemedel på en utbildning som ger rätt till studiestöd och om du uppfyllde kravet på bosättning när du flyttade. Du måste ha börjat studera vid första möjliga läsårstart från det att du lämnade Sverige."Jag tog studielån för ett år i Danmark, men uppehöll mig med arbete därefter.Sist men inte minst står det: "Det finns även möjlighet att få studiemedel enligt EU-rätten, om du inte uppfyller kravet på bosättning i Sverige. Det gäller om du ska studera inom EU/EES eller i Schweiz, är samhällsintegrerad i Sverige och omfattas av EU-rätten eller är barn till en migrerande arbetstagare eller egenföretagare i Sverige."Vad tror ni? MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ett bosättningskrav för rätten till studiemedel som innebär att du måste ha måste du ha varit bosatt i Sverige under minst två år i följd under de senaste fem åren (studiestödslagen 3 kap. 23 §). Precis som du säger finns det dock undantag.

Den som inte uppfyller bosättningskravet eller något av de nationella undantagen kan ha rätt till studiemedel med stöd av EU-rätten. Det görs då en bedömning av om den sökande har tillräcklig anknytning till landet. I bedömningen tas hänsyn till om den sökande är medborgare i landet och genomfört en betydande del av sin skolgång där. Även faktorer som familjeband, anställning, språkkunskaper eller andra sociala eller ekonomiska band kan visa sådan anknytning.

Du är svensk medborgare och har bott här hela ditt liv, med undantag för den treårsperiod då du studerade i Danmark. Min bedömning är att du ska anses ha tillräcklig anknytning till Sverige för att vara berättigad till studiemedel.

Lycka till med studierna!

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom CSN (63)
2021-05-05 Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?
2021-01-20 Begära rättelse av CSN beslut
2021-01-19 Vilka högskolepoäng räknas med när jag ansöker om nya studiemedel?
2021-01-19 Formulera ansökan om avskrivning av studieskuld

Alla besvarade frågor (95739)