FrågaFAMILJERÄTTBodelning17/04/2019

CSN-lån och bodelning

Ingår studielån som en skuld vid bodelning?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i svaret att utgå från att du vill veta huruvida studielån ska räknas med vid bodelning med anledning av äktenskapsskillnad. Vid äktenskapsskillnad och bodelning tillämpas Äktenskapsbalken (ÄktB).

Bodelning och studieskulder

Vid en bodelning räknas först vardera makes del ut (11:1 ÄktB). Därefter görs eventuella avdrag för skulder (11:2 ÄktB). Slutligen läggs makarnas delar från steg ett ihop (11:3 ÄktB) och därefter har man en komplett bild av boedelningen (11:6 ÄktB).

Enligt huvudregeln ska studieskulder täckas vid bodelning. Om detta dock skulle vara att anses som oskäligt finns det istället jämkningsregler som kan tillämpas (12:1 ÄktB). Studielån är en väldigt specifik typ utav lån. Om till exempel den ena maken har väldigt omfattande skulder medan den andra maken inte har några skulder alls kan jämkning bli aktuellt. Även tidpunkten för lånets uppkomst ska då beaktas., det vill säga om maken har dragit på sig studieskulder innan eller under äktenskapet.

Slutsats

Huvudreglen är att studielån ska tas upp som skuld vid bodelning. Det finns dock goda grunder för jämkning.

Sabrina CuranRådgivare