CSN återkrav på felaktig utbetalning

2019-05-06 i CSN
FRÅGA
Hej! Jag går första ring på gymnasiet och har fått CSN för månaderna februari och mars men har nu i efterhand blivit återbetalningsskyldig till CSN på cirka 1800 kr för de månaderna då de anser att jag inte har haft tillräcklig med närvaro för att få mitt CSN. Kan de kräva tillbaka pengar när det är dem som har gjort ett slarvfel i och med att de slarvade då de gav mig pengar när de egentligen inte skulle ge mig för dessa månader?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår det så har du fått studiestöd av CSN under februari och mars. Under dessa månader har du dock - enligt CSN - haft för hög frånvaro för att ha rätt till studiestöd. CSN har därför nu i efterhand skickat ett återkrav till dig där de begär att du betalar tillbaka pengar för dessa månader.


Det är skolan som meddelar CSN om frånvaro. Om skolan är långsam med detta kan det hända att CSN betalar ut pengar som du inte har rätt till, eftersom de inte fått information om din frånvaro när den nya utbetalningen har sker.

Relevanta bestämmelser

Rätten till studiestöd från CSN styrs bland annat av Studiestödslagen (1999:1395) (här) Rätten till studiehjälp regleras i lagens 2 kapitel. Enligt 2 kapitlet 5 § (här) får studiehjälp endast ges till den som studerar på heltid.

Återkrav av studiestöd regleras i 5 kapitlet i studiestödslagen. Enligt 5 kapitlet 1 § andra stycket (här) ska den som fått studiestöd felaktigt eller med för högt belopp ska betala tillbaka detta, om personen insett eller borde ha insett att utbetalningen var felaktigt. Detta betyder alltså att CSN har rätt att kräva tillbaka en felaktig utbetalning, även om det skulle vara deras fel, om du har förstått eller åtminstone borde förstått att utbetalningen var felaktig. CSN kan argumentera att du borde ha förstått att din frånvaro skulle påverka rätten till studiestöd, eftersom ett krav för att få studiestöd är att man studerar på heltid. Utöver detta finns det även information på till exempel CSN:s hemsida om att frånvaro kan påverka rätten till studiestöd. Jag tror därför tyvärr att det kan vara svårt för dig att säga att du inte borde ha insett att utbetalningen var felaktig.

Du kan läsa mer om hur och när CSN kräver pengar tillbaka här, under rubriken "Du kan få återkrav."

Möjlighet att överklaga

Om du tycker att CSN:s beslut om återbetalning är felaktigt har du möjlighet att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för studiestöd. Detta framgår av 6 kapitlet 14 § studiestödsförordningen (här.) Ett sådant överklagande måste ske inom 3 veckor från den dagen du fick beslutet och ska skickas in till CSN (mer information här.)


Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig igen om det är något mer du undrar.

Vänligen,

Emmy Rosendahl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom CSN (64)
2021-11-29 Får föräldrar spendera sitt barns studiebidrag?
2021-05-05 Kan jag få studiestöd om min man har arbetstillstånd i Sverige?
2021-01-20 Begära rättelse av CSN beslut
2021-01-19 Vilka högskolepoäng räknas med när jag ansöker om nya studiemedel?

Alla besvarade frågor (97717)