Cover på musik i utbildningssyfte

Hej. Under mitt 3 år på gymnasiet så är jag sugen på att spela in en cover platta där jag spelar in då jag sjunger. Cd kommer enbart användas på skolan i utbildningssyfte och jag kommer inte ändra på något i låten. Jag undrar får jag använda mig av färdiga karaoke inspelningar på youtube och spela in min egen röst? Eller måste jag göra egen bakgrund? Får jag göra ett cover album på det viset?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Din fråga regleras främst i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).

Musik räknas som ett verk enligt 1 kap 1 § p.3 URL och enligt 1 kap 1 § URL har den som skapar ett konstnärligt verk upphovsrätt till detta. Det innebär att den som skapar musiken har uteslutande rätt att förfoga över verket, framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten enligt 1 kap 2 § URL. Detta beskrivs som den ekonomiska rätten. Det finns förutom denna också en ideell rätt vilket innebär att upphovsmakaren har rätt att bli associerad med sitt verk enligt 1 kap 3 § URL.

Detta gäller om verket uppnår verkshöjd. Verkshöjd innebär att verket, i det här fallet musiken, har särprägel och påvisar individualitet och självständighet och är resultatet av upphovsmannens egna intellektuella skapande.

Om man använder sig att upphovsrättsskyddade verk utan upphovsrättsinnehavarens samtycke så kan man göra sig skyldig till upphovsrättsintrång.

Omarbetning av verk

Det finns en regel om omarbetning av verk enligt 1 kap 4 § URL som säger att en person som omarbetar ett verk kan få upphovsrättsskydd för det omarbetade verket. För detta så måste det nya verket också uppnå verkshöjd och det måste vara skapat i fri anslutning från det ursprungliga verket.

Men detta omarbetningskrav som sker i fri anslutning från det ursprungliga verket kan vara svårt att uppnå.

Cover inspelningar

Skaparna till kareokeinspelningarna på Youtube har upphovsrätt till sin musik. Som regel när man vill använda någons musik så måste man söka tillstånd för detta.

Ofta så brukar det räcka med att ta kontakt med NCB (Nordisk Copyright Bureau) om du vill göra en cover på någon annans musik. Men om man däremot vill bearbeta musiken så kan man behöva tillåtelse från upphovsrättsinnehavaren vilket kan ges genom musikförlaget eller musikskaparen.

Den ideella rätten brukar också kräva när man gör en cover på någons låt att man anger upphovsrättsinnehavaren som skapare av låten.

Undervisningsändamål

Det finns några undantag från ensamrätten och en av dessa beskriver i 1 kap 14 § URL att elever och lärare kan göra upptagningar av sina egna framförande av ett verk. Denna inskränkning omfattar bild och ljud och alla typer av verk. Detta får dock endast användas för undervisningsändamål.

Sammanfattningsvis

Den som skapar musik har ofta upphovsrätt till denna, det gör att man ofta måste kontakta upphovsrättsinnehavaren eller NCB om man vill göra en coverversion. Men om du vill spela in en coverplatta endast i undervisningssyfte så kan du omfattas av undantaget i 1 kap 14 § URL vilket då gör att det är okej.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Amanda RydbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”