FrågaEKONOMIÖvrigt09/05/2016

Condictio indebiti - För mycket utbetalad lön

Min dotter är sjuksköterska och har idag fått veta att hon fått utbetalt för mycket lön i 7 månader. Lönen varierar från månad till månad eftersom hon byter turer, med dubbel betalning....får ob-tillägg, hoppar in extra etc. Dock tyckte hon att hon en månad fick för mycket och frågade därför "lönekontoret" om dom betalde in rätt skatt för henne. Det sa dom att dom gjorde, och hon tänkte inte mer på saken. Nu kräver dom tillbaka pengarna hon fått, hon jobbar 75% och har fått betalt för 100%....ca 45tkr. Är hon verkligen återbetalningsskyldig? Hon har handlat i god tro, och har inte dom pengarna. Hon får ev en avbetalningsplan på 6 månader, men även det är mycket.....kan dom göra så här??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fallet då en arbetsgivare av misstag betalar ut för mycket lön faller under begreppet "condictio indebiti". Detta begrepp innebär att en person som av misstag för över mer pengar än vad som varit riktigt har rätt att återkräva dessa. Denna rätt finns inte specifikt reglerad i lag men har vuxit fram i Högsta domstolens praxis. Huvudregeln vid misstagsbetalning eller felbetalning är att pengarna ska återgå. Det har med tiden emellertid utvecklats ett par undantag från denna huvudregel.

I ett mål från Högsta domstolen, NJA 2001 .s 353, hade en man mottagit och förbrukat den för höga lön som han av misstag fått utbetalt. Han var under övertygelsen att allt stod rätt till och hade därför spenderat pengarna. I sådana här situationer, och speciellt då en näringsidkare betalar ut en lite för hög lön under en lång tid, kan falla under undantaget som säger att mottagaren av pengarna inte kan tvingas återbetala då denne haft anledning att anta att utbetalningen var fel och därför förbrukat pengarna. Av intresse är framförallt hur lång tid som gått från utbetalningen tills dess att kravet för återbetalning ställs. har det passerat längre tid finns det mindre anledning att godkänna ett krav på återbetalning. Det läggs även vikt vid hur mycket pengar det rört sig om. Då en person som normalt tjänar mellan 20 - 25.000 kronor får 30.000 en månad utan anledning kan det vara svårt argumentera för att mottagaren varit i god tro.

I er dotters fall har arbetsgivaren under 7 månader betalat ut 25% för mycket lön. Er dotter har även misstänkt att något inte står rätt till. Det är förhållandevis lång tid sedan den första utbetalningen, men det trots detta sannolikt att omständigheterna pekar mot att det inte faller under undantaget som frångår huvudregeln om att utbetalaren har rätt att återkräva pengarna. Tyvärr är svaret på frågan att det är troligt att arbetsgivaren har rätt att kräva åter pengarna.



Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000