FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 13/12/2014

Condictio indebiti, åternetalning av felaktigt utbetald lön

Hej! Gick i september ner i arbetstid från 100% till 97,5%. Detta visste min löneadminstratör om att jag skulle göra och jag skrev även detta på mina inlämnade arbetstidsjournaler för att det inte skulle bli några fel. I veckan kom min löneadm. och hade upptäckt att jag fått fel lön utbetald (lön för 100% ist för 97,5) under sept-nov. Detta är inget jag själv varken upptäckt eller reflekterat över när jag tittat på mina lönespecifikationer där månadslön samt antal arbetade timmar står noterade. Antalet arbetade timmar varierar dessutom från månad till månad och jag har inte kontrollräknat själv att det varit rätt antal timmar för 97,5%. Jag har förutsatt att det stämmer då jag tydligt meddelat min sänkning i arbetstid. Min löneadm. menar att jag ska betala tillbaka summan jag mottagit. Jag menar att det ska jag inte då jag mottagit summan i god tro och ej märkt att det varit för mkt pengar. Själva summan per månad är inte så stor då det rör sig om 2,5%. Dessutom är ju pengarna redan förbrukade av mig. Kan mitt företag "tvinga" mig att återbetala summan på nästa löneutbetalning eller ta tillbaka tid jag arbetat över (tid tänkt att ta ut som kompledigt)? Tillägger att mitt företag har kollektivavtal via KFO.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att arbetsgivaren har rätt att kräva återbetalning av felaktigt utbetalad lön. Detta följer inte av en lagregel utan av en allmän princip som kallas condictio indebiti, som innebär att den som har gjort en felaktig utbetalning av misstag har rätt att återfå det felaktigt utbetalda beloppet. 

Det finns dock ett undantag från huvudregeln som kan bli tillämplig i ditt fall. Om den som får den felaktiga utbetalningen har inrättat sig efter den i god tro har arbetsgivaren inte längre rätt att få tillbaka den felaktiga lönen. 

Det krävs alltså att du har inrättat dig efter utbetalningen, vilket innebär att misstaget inte får upptäckas någorlunda omedelbart och möjligen också att du har förbrukat pengarna. Felet i Novemberlönen kan ha upptäcks så fort att du inte kan ha anses ha hunnit inrätta dig efter den, i alla fall om utbetalningen var i slutet på månaden. Periodiska utbetalningar som lön anses dock vanligtvis ha medfört att mottagaren har inrättat sig efter denna en kort tid efter utbetalningen då den är avsedd för mottagarens livnäring. Det är därför möjligt att du kan anses ha inrättat dig efter utbetalningen, i vart fall en del av den.

Vidare måste du som sagt också ha varit i god tro om felaktigheten, vilket inte endast innebär att du inte får ha känt till denna. Du kan också behöva betala tillbaka lönen om du borde ha känt till att du fått för mycket i lön. Det är osäkert hur mycket som kan krävas för att du ska ha bort inse den felaktiga utbetalningen. Arbetsdomstolen har dock ett antal gånger tagit en mycket förmånlig position för arbetstagaren. Det ska göras en helhetsbedömning av alla omständigheter som kan ha fått dig att misstänka att du fick för mycket lön. Arbetsdomstolen frågar sig först om arbetstagaren hade anledning att närmare granska lönebeskedet och därefter frågar sig om arbetstagaren genom att granska lönebeskedet borde förstått att lönen var felaktig. 

Jag kan inte svara på om du borde ha insett att du fått för mycket lön. Om du har en fast lön som uppgår till samma belopp varje månad och om du fortsatt få samma belopp efter arbetstidsförkortningen skulle det nog tala för att du borde ha undersökt lönespecifikationerna, och därför bort upptäcka felaktigheten. Om du i stället har varierande lön varje månad kanske du inte borde ha upptäckt felet. I vissa fall får det även betydelse om arbetsgivaren har varit vårdslös med utbetalningen.

Jag föreslår att du kontaktar din arbetsgivare och förklarar din ståndpunkt att du litat till att du fått rätt lön och har inrättat dig efter utbetalningen. Om din arbetsgivare vidhåller återbetalningskravet kan du bestrida att du är betalningsskyldig men risken finns att, om arbetsgivaren tar tvisten till domstol, du inte anses ha varit i god tro om den felaktiga utbetalningen.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?