Condictio indebiti

2017-02-13 i EKONOMI
FRÅGA
Hej, Min sambo blev kontaktad via mail 8/2-2017 , och sedan fick hon hembesök av en kvinna 10/2-2017 som påstår sig skickat in xxxx kr på min sambos skattekonto av misstag. Kvinnan vill att vi ska föra över "hennes pengar" på ett bankkonto hon uppger. Pengarna som skickats in 11/5-2016 ser ut att stämma när vi kollar på sambons skattekonto. Vi trodde att dessa pengar var en insättning ifrån försäkringskassan. På skattekontot stod det bara inbetalning xxxx kr, ingen specifik avsändare. Vad jag förstår så gäller condicto indebiti. Gäller undantaget att sambon tagit emot pengarna i god tro? Eller är sambon återbetalningsskyldig? Vi vet inte hur vi ska gå tillväga med detta ärendet. Men det känns fel att skicka pengar till någons bankkonto som man ej vet vem människan är. Och dessa pengar anser Vi tagits emot i God tro och spenderat. Dessutom känns det inte helt rätt av kvinnan att plinga på hemma hos oss och bara gå in och stänga dörren om sig utan tillåtelse för att sedan kräva sambon på pengar. Att säga att hembesöket var hotfullt är kanske att ta i, men sambon blev rädd iallafall.Är jätte tacksam för svar på huruvida Vi har rätt/fel i ärendet och hur man skall gå tillväga rättsligt med denna kvinna! Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Condictio indebiti är en civilrättslig regel som inte är stadgad i lag utan följer av allmänna principer, juridisk doktrin och domstolspraxis. Huvudregeln är att felaktigt utbetalda pengar ska återbetalas.

Denna huvudregel är dock omgärdad av många undantag. Det ska först och främst påpekas att frågor som rör condictio indebiti är svåra att avgöra om man inte känner till alla omständigheter i det specifika fallet. Huruvida huvudregeln ska tillämpas eller ej beror nämligen på en helhetsbedömning i det enskilda fallet.

Till en början kan konstateras att för att betalningsmottagaren skall få behålla pengarna krävs i vart fall att mottagaren varit i god tro eller haft fog för att uppfatta betalningen som korrekt. Andra saker som beaktats i praxis är betalarens passivitet - alltså ju längre betalaren dröjer med att framställa begäran om återbetalning desto mer talar för att att betalningsmottagaren inte är återbetalningsskyldig. En annan faktor som väger tungt i dessa fall är hänsynen till den allmänna omsättningen. Det innebär att man som betalningsmottagare ska kunna lita på att de pengar man får in utgör korrekta inbetalningar. Om man motsatsvis i allmänhet inte kan lita på att man får använda pengar man har tillgång till riskerar det att underminera säkerheten i rättslivet.

Enligt bl.a. NJA 2001 s 353 ska hänsynen till den allmänna omsättningen väga tungt särskilt om betalningsmottagaren inrättat sig efter betalningen. Detta innebär att om man förbrukat de felaktigt inbetalda pengarna eller på annat sätt lagt upp sin ekonomi utefter insättningen talar detta för att man inte är återbetalningsskyldig - så länge man är i god tro. Om man inte är i god tro är man i ond tro vilket innebär att man insett eller i vart fall borde ha insett att betalningen var felaktig.

Alltså, om ni trodde att pengarna kom från Försäkringskassan och det finns objektiva skäl som gör det rimligt för er att tro detta är ni i god tro. Har ni dessutom använt pengarna eller på annat sätt planerat er ekonomi utifrån de här pengarna anses ni ha inrättat er efter betalningen. Det ska dock sägas att om ni inte kände till att pengarna satts in på skattekontot och att inga andra dragningar gjorts därifrån förrän betalaren begärde återbetalning kan ni inte anses ha inrättat er efter betalningen. Detta följer givetvis av att man inte kan inrätta sig efter något man inte kände till. Och om ni inrättat er efter betalningen (t.ex. använt pengarna) efter att betalaren begärde återbetalning var ni inte i god tro.

Sammanfattningsvis: Som ni märker är det svårt att definitivt fastställa vem som har rätten på sin sida i det enskilda fallet. Om ni var i god tro och har inrättat er efter betalningen är detta omständigheter som talar för att huvudregeln om återbetalning inte ska tillämpas. Om ni vill ha en fullständig rättsutredning och hjälp med att driva frågan vidare rekommenderar jag att ni bokar möte med Lawlines Juristbyrå. De kan hjälpa er med att göra en mer omfattande helhetsbedömning. Jag hoppas ni fick lite mer klarhet genom detta svar i alla fall.

Hälsningar

Viktor Lennartsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (453)
2021-09-07 Behövs gåvobrev när man ger bort pengar?
2021-08-21 Bilservice stulit dator
2021-08-18 Vem ansvarar för tjänstebil med körförbud?
2021-08-09 Postväxel förfallotidpunkt

Alla besvarade frågor (95792)