FrågaEKONOMIÖvrigt16/07/2019

condictio indebiti

Hej Frågan gäller angående felaktigt utbetalning av lön. Min svärmor är från Chile, kan väldigt lite svenska men kan arbeta, för några månader sedan slog hon sig i armen så kraftigt att efter ett läkarbesök fick hon sjukskrivning från sin läkare. i och med att hon fick ett läkarintyg gick hon med detta till sin närmaste chef och gav han läkarintyget. det hade gått två -tre månader fick hon ett brev från sin arbetsplats där de sa att hon hade mottagit två felaktiga utbetalningar från sitt arbete, detta eftersom min svärmors närmaste chef "glömde" att meddela detta till sin löneavdelning och skickade en korrigering för två månader. Min svärmor handlade i god tro då hon inte är insatt så bra i svenska systemet. hon har använt en del inte allt av pengarna och nu kräver företaget att hon ska betala tillbaka. jag har kollat lite på Lawline angående det här frågan men det verkar gälla för ett fall där man har mottagit under en längre period pengar från sin arbetsgivare.

Kan företaget kräva tillbaka pengarna om de har gjort fel?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Principen som aktualiseras är en civilrättslig regel som går under namnet condictio indebiti. Condictio indebiti är en princip som innebär att den som har gjort en felaktig betalning ska få tillbaka beloppet från den som mottagit det felaktigt betalda beloppet. Utgångspunkten vid felaktiga utbetalningar är således återbetalning, men precis som du skriver är det olika från fall till fall då det finns undantag från huvudregeln.

Du skriver i att hon varit i god tro då hon inte har förstått, det ställs dock inget krav på kvalificerad ond tro för att återbetalning ska ske. Det räcker med att mottagaren "borde" insett betalarens misstag. När arbetsdomstolen har prövat mål om återbetalning har de fäst vikt vid om arbetstagare haft anledning att närmare granska lönebeskedet, och därefter om arbetsgivaren borde ha insett att lönen var felaktig genom att se över lönebeskedet. Vid en god tros bedömning tror jag därför att det skulle bedömas som att hon borde ha insett att utbetalningarna av felaktiga då hon inte arbetat under perioden, och att hon haft anledning att se över lönebeskeden när hon fått lön trotts sjukskrivningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofie FalkRådgivare
Hittade du inte det du sökte?