Condictio indebiti

FRÅGA
Hej vad skulle hända om jag går till banken och växlar in pengar och av misstag får tillbaka 40 000 kr för mycket och sedan använder pengarna med avsikt för att åka på semester?
SVAR

Hejsan!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om du av misstag får en för stor utbetalning ska beloppet som inte var ämnat för dig återbetalas som huvudregel. Denna regel/princip återfinns inte i lagen, utan har vuxit fram i rättspraxis och benämns Condictio indebiti.

Är personen inte medveten om att utbetalningen var felaktig så är hen i så kallad god tro. Är personen däremot medveten om att den var felaktig så är hen i så kallad ond tro.

Från huvudregeln om att felaktiga utbetalningar ska återbetalas finns det undantag. Den som mottagit utbetalningen kan spendera pengarna utan att bli återbetalningskyldig om hen är i god tro om utbetalningen. Spenderas pengarna då personen var i god tro följer inga rättsliga konsekvenser av detta. Detta beror på att personen i fråga kan ha gjort stora beslut eller liknande (kanske åkt på semester), godtroende om att att de pengarna var hens.

I ditt fall är du inte i god tro, utan istället i ond tro. Om du spenderar pengarna finns risken att du kan bli återbetalningsskyldig. De utbetalda pengarna klassificeras aldrig som dina. Om du spenderar pengarna och inte har motsvarande summa kvar på kontot kan du anses ha begått olovligt förfogande som är en brottslig gärning, 10 kap. 4§ brottsbalken.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan så ska jag försöka utveckla mitt svar.

Med vänliga hälsningar,

Samuel Lindblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?