Citering av låttext på tavlor

2015-03-18 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej!Har en undran ang. Upphovsrättslagen.Om man citerar låttexter, (skriver texten för hand), på en tavla, är detta lagligt enl upphovsrättslagen. Jag tolkar Pragraf 4. Stycke 2 som. det:4 § .... Har någon i fri anslutning till ett verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk, är hans upphovsrätt ej beroende av rätten till originalverket.Men jag känner mig inte helt säker. Gäller det endast för hemmabruk isåfall,- eller får man även sälja sådana tavlor? Måste det finnas citationstecken...(hmm... stavning...?) :) och måste låtskrivaren finnas synlig?Tack så länge!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Upphovsmannen har upphovsrätt till texten enligt Upphovsrättslagen 1:1 (här). Det innebär att han/hon/hen har ensamrätt att göra verket tillgängligt för allmänheten, URL 1:2. Detta gäller också att utge "bearbetningar" av verket, däribland förkortningar.

Dock behöver det inte vara så att en textrad anses som en bearbetning av originalet. Ifall citatet du vill använda är så generellt att man kan hitta det på många ställen och det inte förknippas starkt med ett upphovsrättsskyddat verk, täcks det möjligtvis inte av upphovsrätten. 1:4§ 2 st URL tar sikte på situationen då någon skapat ett nytt verk och att det är tydligt att det inte innehåller någon annans upphovsrättsskyddade material.

Om textraden förknippas starkt med ett upphovsrättsskyddat verk behöver du upphovsmannens tillstånd. Annars gör du dig skyldig till upphovsrättsbrott enligt URL 54§ och kan då bli skadeståndsskyldig. Om du offentliggör tavlan måste du också namnge låtskrivare, URL 3§ och 11§. Ifall du inte gör det så kan du också bli skadeståndsskyldig. Citationstecken och dylikt har ingen betydelse för bedömningen. Dock får du framställa ett fåtal kopior för privat bruk, URL 12§.

Hoppas att jag varit till hjälp

Philip Ideström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll