Citering av dikt på Facebook

2020-01-27 i Immaterialrätt
FRÅGA
Kan jag citera en dikt ur en bok om jag anger den som skrivit på fb sida till mina vänner.mvhElin
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Dikten utgör ett litterärt verk som skaparen har upphovsrätt till enligt 1 § upphovsrättslagen. Upphovsrätten ger skaparen en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, (2 § upphovsrättslagen).

Enligt 22 § upphovsrättslagen har du en rätt att citera ett offentliggjort verk, i enlighet med god sed, och i den omfattning som motiveras av ändamålet.

Så länge citeringen sker i enlighet med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet har du alltså rätt att citera dikten.

Med vänlig hälsning,

Catharina Såmark
Fick du svar på din fråga?