Citering är undantagen från skapares upphovsrätt om kraven för citaträtt är uppfyllda

Hej. Får jag använda ett citat Som redan finns och göra en egen poster med citatet inkl. Namnet på den som först kom ut med/uttalade citatet och ge till en kompis för privat bruk?

Jag funderar på citatet "det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är.-Edith Södergran

Så undra både kring det men också allmänt andra. Behöver jag fråga skaparen först? Eller det gäller bara vid försäljning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga rör upphovsrätt, vilken regleras i upphovsrättslagen (URL).

Citat får upphovsrättsligt skydd ifall de uppfyller kraven för "verkshöjd"

Citat ur böcker är att se som litterära verk och som erhåller upphovsrättsligt skydd ifall det uppfyller kraven för verkshöjd (1§ URL). Med verkshöjd förstås att verket ska vara höjt till en viss grad av självständighet och originalitet. Det finns flertalet vägledande domar och direktiv som ger detta svårtydda begreppet en praktisk innebörd. Ett av många exempel på detta är det så kallade dubbelskapandekriteriet, vilket kan användas som måttstock för att undersöka ifall kravet på verkshöjd inte är uppfyllt. Dubbelskapandekriteriet innebär att ifall ett verk är så banalt att två personer oberoende av varandra kan skapa likadana verk så är kravet på verkshöjd inte uppfyllt och verket kan därför inte erhålla upphovsrättsligt skydd. Vad gäller citat så finns det en vägledande dom som säger att ifall elva ord kan uppnå upphovsmannens egen intellektuella skapelse så kan det kvalificeras som verkshöjd (C-5/08 Infopaq punkt 51). Citatet som du frågar om består av elva ord och når antagligen upp till kravet för upphovsrättsligt skydd.

Upphovsrätten tillkommer skaparen vilket i detta fallet är författaren Edith Södergran. Rätten innebär att Edith har en uteslutande ensamrätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och göra det tillgängligt för allmänheten (2§ URL). Din idé att trycka citatet på en tröja som ska användas för privat bruk är dock inte en inskränkning av upphovsrätten eftersom idén inte innebär ett tillgängliggörande för allmänheten. Detta är alltså svaret på din specifika fråga.

För att besvara fullt ut på din fråga så kommer jag fortsätta att redogöra för det fall att det varit en inskränkning av upphovsrätten. Låt säga att du hade använt citatet på tröjor i ett kommersiellt syfte eller att du hade använt citatet på en blogg som är öppen för allmänheten så hade det varit att anse som ett intrång i Ediths upphovsrättsliga skydd.

Citering är undantagen från skapares upphovsrätt om kraven för citaträtt är uppfyllda

Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet (22§ URL). God sed innebär att upphovspersonen och/eller källan måste anges i anslutning till verket. Utöver det så är det tillåtet att använda citat från någon annans verk ifall det ryms inom ens eget självständiga arbete och fungerar som ett hjälpmedel för att kritisera, belysa, understryka eller ytterligare utveckla det som sägs i det citerade verket.

I just ditt specifika fall så har jag gjort lite efterforskning. Ifall jag förstått dig rätt så vill du citera en Edith Södergran som avled 1923. Om så är fallet kan du citera henne utan att riskera något upphovsrättsligt intrång eftersom det upphovsrättsliga skyddet sträcker sig tills dess att det sjuttionde året har passerat från upphovsmannens död (43§ URL). Alltså saknar Ediths verk upphovsrättsligt skydd och är fria att citera oavsett ifall de uppfyller kraven för citaträtten.

Sammanfattning

Du gör dig inte skyldig till något upphovsrättsligt brott genom att trycka citatet på en tröja och ge det till din vän eftersom

1) handlandet inte innebär att verket görs tillgängligt för allmänheten

2) skyddstiden för verket har passerat och du fritt kan citera Edith.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar,

Mikael KihlbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000