Citaträtten och upphovsrättsligt skydd för parodi

2017-12-04 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej, jag har gjort parodier på Alfons Åberg (som jag anser är nya och självständiga verk, med vissa repliker från riktiga Alfons vilket jag anser handlar om citaträtt) (Jag har alltså ritat allting själv, det enda jag använt är en del av Alfons intro) och fick i fredags hem ett brev från grunberger advokater att jag gör ett intrång i upphovsrätten hos Bokmakaren AB, att jag måste ta ner klippen och betala 10.000 kr. Vad jag har förstått så är parodier undantagna upphovsrätten, men jag får inte till någon dialog med juristen i fråga. Så jag undrar om ni kan hjälpa mig om vad som gäller här?(Har redan ställt denna fråga men glömde inkludera länk till en av parodierna) Här är länken: https://www.youtube.com/watch?v=j_1wW5CvDDI
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Tyvärr kan jag inte komma åt din video via länken i din fråga. På grund av detta kommer mitt svar vara generellt, men det kan förhoppningsvis ändå vara till hjälp för dig.

Din fråga aktualiserar huvudsakligen upphovsrättslagen (URL).

Om ett verk har upphovsrättsligt skydd innebär det att upphovsmannen ensam har rätt att förfoga över verket på flera vis som redovisas i 2 § URL. Det finns dock, såsom du är inne på, ett antal inskränkningar i upphovsrätten. Exempelvis regleras citaträtten i 22 § URL. Av den följer att man får citera ur offentliggjorda verk "i överensstämmelse med god sed" och i en motiverad omfattning. Som regel ska citatet vara ett hjälpmedel inom ramen för eget arbete och användas för att på något vis förbättra det nya verket. Av utredningen SOU 1956:25 s. 199 framgår även att citaträtten inte skyddar citat som används bara för att öka underhållningsvärdet på den egna produkten. Jag har svårt att bedöma hur din video förhåller sig till detta utan att se den.

Enligt min bedömning är den för dig mest relevanta bestämmelsen 4 § URL. Den gör gällande att den som "i fri anslutning till" ett verk åstadkommit ett nytt och självständigt verk inte är upphovsrättsligt beroende av rätten till det ursprungliga verket. Högsta domstolen använde i rättsfallet NJA 2017 s. 35 ordet "omvandla" på ett sätt som indikerar att det är en omvandling av det ursprungliga verket som åsyftas med formuleringen "åstadkomma i fri anslutning till". Att ett nytt och självständigt verk får ett fristående upphovsrättsligt skydd följer i princip av 1 § URL. I SOU:n jag tidigare nämnde och propositionen till lagen ifråga, prop. 1960:17, framgår det explicit att parodier omfattas av denna bestämmelse.

Min bedömning är alltså att din parodi sannolikt har ett eget oberoende upphovsrättsligt skydd, särskilt eftersom du ritat allt själv. Jag kan dock inte säga säkert eftersom jag inte kunnat ta del av din video.

Gällande betalningskravet är mitt råd att du inte betalar något innan du haft kontakt med dem som skickat kravet och att du, om de håller fast vid sitt krav, kontaktar en professionell jurist. Enligt min uppfattning ter det sig mycket osannolikt att du skulle ådragit dig något betalningsskyldighet.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1039)
2021-12-02 Är det lagligt att sälja egengjorda produkter med andra varumärkens logotyper på?
2021-12-02 Rätt till egenskapat designmaterial utan avtal
2021-11-30 Är det olagligt att streama?
2021-11-29 Upphovsrätt och fotoskydd vid kopierat foto

Alla besvarade frågor (97612)