Citaträtt, undantag från mönster- och varumärkesskydd m.m.

2019-08-29 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej,Jag funderar på att starta en webbsida där jag jämför politiska partier. Vad behöver jag ta hänsyn till?Jag tänker mig sammanställa en jämförelse i sakfrågor, men också budgetförslag. Samt hur jag som individ kan påverka politiken i Sverige. Får jag skriva vad partierna står för? Behöver jag citera eller kan jag själv formulera? Behöver jag förmedla att detta är en webbsida som syftar till att ge en första inblick i utifrån min kunskap vad som är gemensamt och vad som skiljer partierna och att vill man ha exakta svar så får man söka information hos respektive parti?Kan jag använda deras loggor?Deras namn kan jag förmodligen använda. Kan jag lägga upp information om de olika budgetar som föreslagits?Jag tänker också att jag ska vara tydlig med varifrån informationen kommer ifrån och när den uppdaterades. Kanske blir mycket jobb med att rodda ovanstående. Men en bra sådan webbplats kanske kan bidra till ökat engagemang i politiskt arbete. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Potentiellt finns det alltid en hel del saker att ta hänsyn till. Jag kan inte gå igenom allt, eftersom det skulle resultera i en mindre bok. Jag kommer därför bara koncentrera mig på dina mer specifika frågor. Jag hoppas att du ska bli nöjd ändå. Jag går igenom dina frågor under respektive rubrik nedan.


Får jag skriva vad partierna står för?

Ja, det finns inga juridiska hinder mot att göra det.


Behöver jag citera eller kan jag själv formulera?

Du får göra precis hur du vill. Om du väljer att ordagrant återge vad som står på partiernas hemsidor kan det vara brukligt att citera och ange källan. Detta är dock bara ett krav om partiernas partiprogram ska anses omfattas av upphovsrätt. Jag har svårt att tro att deras partiprogram gör det. Därför är det fritt fram att återge innehållet på precis vilket sätt du vill. I annat fall behöver du bara förhålla dig till 22 § i upphovsrättslagen, i vilken det står att "[v]ar och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet". Vad som är god sed behöver vi knappast gå in på. Det strider inte mot god ser att göra det du tänker göra. När det kommer till den omfattning som motiveras av ändamålet gäller, att du exempelvis inte får citera en hel bok bara för att kommentera en mening i den. Men detta gäller som sagt bara om det du citerar omfattas av upphovsrätt.


Behöver jag förmedla att detta är en webbsida som syftar till att ge en första inblick i utifrån min kunskap vad som är gemensamt och vad som skiljer partierna och att vill man ha exakta svar så får man söka information hos respektive parti?

Nej. Det finns inga bestämmelser om att du måste göra något sådant.


Kan jag använda deras loggor?

Det beror på. Loggorna kan vara skyddade av såväl varumärkesskydd som mönsterskydd. Om de är det så krävs i normalfallet tillstånd från rättighetsinnehavaren för att få använda loggan. För varumärken gäller dock att dessa får användas utanför näringsverksamhet (1 kap. 10 § varumärkeslagen). Dvs. kommer du tjäna pengar på hemsidan? Om svaret är nej behöver du inte bry dig om just varumärkesskyddet. När det kommer till mönsterskyddet kommer du få det lite lättare. Enligt 7 § tredje punkten mönsterskyddslagen får man använda registrerade mönster "i syfte att citera eller undervisa, förutsatt att sådana utnyttjanden är förenliga med god affärssed och inte oskäligt inkräktar på ett normalt utnyttjande av mönstret samt sker på villkor att källan anges". Detta är ju precis vad du ska göra, så du lär inte möta några hinder på mönsterskyddets område. Om jag får gissa är partiernas loggor inte ens skyddade som mönster.

Utöver vad som nyss sagts kan loggorna också vara skyddade av upphovsrätt. Däremot har du rätt att återge även dem, med stöd av citaträtten nämnd ovan. Citaträtten omfattar alltså även andra verk än ren text.


Kan jag lägga upp information om de olika budgetar som föreslagits?

Ja, inte heller detta är problematiskt.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor, och lycka till med din hemsida!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (838)
2020-05-29 Kan ett företag heta något liknande som ett annat företag i samma bransch?
2020-05-27 Vem har upphovsrätten till byggnadsritningar som ligger till grund för bygglov?
2020-05-27 Vem har upphovsrätten till en intervju?
2020-05-17 Får man återskapa andras konstverk i kommersiellt syfte?

Alla besvarade frågor (80507)