Citaträtt i en roman

Hej Jag håller på att skriva min första roman och jag är väldigt influerad av musik när jag skriver. Om man skall citera låttexter i en roman, hur omfattande får man vara, alltså hur många procent av en låttext får man använda? Det är relevant för innehållet i boken att ha med dessa texter. Jag skulle dessutom behöva översätta ett par av dem från engelska till svenska och vice versa, eftersom jag ska översätta boken till engelska senare, är det okej? Jag är medveten om att jag måste namnge upphovsmän osv.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln är att man i svensk rätt har något som kallas citaträtt vilket är ett slags undantag från låtskrivarens upphovsrätt. Denna rätt regleras i 22 § upphovsrättslagen (URL), http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm. Enligt 43 § gäller upphovsrättsskydd till och med det sjuttionde året efter det år upphovsmannen avled, är det alltså fråga om en låttext från en sedan länge död person kan det vara okej att skriva ut hela låttexten.

Om upphovsrättsmannen inte är död sedan sjuttio år tillbaka gäller följande: citaträtten enligt 22 § URL har vissa begränsningar. Verket, det vill säga låttexten måste vara offentliggjort, det vill säga att den med upphovsrättsmannens samtycke har blivit allmänt tillgänglig. Vidare måste citatet ske i överensstämmelse med god sed och vara motiverat av ändamålet. Att citatet ska ske i överensstämmelse med god sed innebär t.ex. att man inom ramen för ett eget arbete använder citatet som hjälpmedel för framställningen, till exempel "för att kritisera, utlägga eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet eller ytterligare utveckla vad som sägs i det citerade", NJA 1996 s. 712 (se http://www2.notisum.com/rnp/domar/hd/HD996712.htm) under HD:s domskäl. Man får således inte bara använda citat hur som helst för att utsmycka sin egen text, tanken med citaträtten är att ge utrymme för att citera stycken framförallt i vetenskapliga och kritiska sammanhang.

Att det ska vara motiverat av ändamålet innebär att det är förbjudet att göra citatet längre än vad god sed kräver. Hur långt ett citat får vara kan inte sägas generellt utan varierar från fall till fall, HD:s domskäl NJA 1996 s. 712. Det går därför inte svara på hur många procent av en låttext som man får använda i ett visst fall. 

Vad gäller översättningen så omfattas även denna av låtskrivarens upphovsrätt, 4 § URL men du äger även upphovsrätt på översättningen. Samma regler som ovan gäller, citatet ska göras i god sed och vara motiverat av ändamålet.

Du får framförallt ta och fundera om ditt användande av citatet kan anses göras i enlighet med god sed och i så fall hur långt stycke du vågar dig på att citera. Det är svårt att veta exakt hur långt citaträtten sträcker sig.

Med vänliga hälsningar

Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000