Citaträtt

2015-06-23 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hur fungerar upphovsrätten på gamla citat, tex kloka ord som Buddha sagt? Och om jag vill citera en icke levande person från låt säga 40-50-talet, gäller upphovsrätten fortfarande där? Slutligen ifall man inte hittar någon upphovsman, till exempel något som snurrat runt på nätet i omgångar, kan man använda detta?Gäller tryck för kommersiellt syfte på t-shirts etc.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Huvudregeln är att upphovsrätt gäller till utgången av det 70:e året efter den siste upphovsmannens död, URL 43§ (här). Så när det gäller Buddha eller andra äldre författare så är verket allmän egendom. Du kan alltså använda citaten även i kommersiellt syfte. Dock måste du alltid sätta ut upphovsmannens namn, 3§.

I vissa fall finns så kallat "klassikerskydd", 51§. Klassikerskyddet är en gammalmodig regel som förbjuder särskilt grova skildringar av verk som som av allmänt kulturellt intresse. Det skall vara fråga om ett återgivande som för den bildade allmänheten i stort ter sig grovt stötande, varvid hänsyn skall tas till samtliga omständigheter. Avsikten är inte att det skall kunna ingripas mot konstnärligt syftande bearbetningar av äldre verk, även om resultatet är omstritt eller starkt kritiserat. Det lär dock inte ha någon större betydelse i detta fall, men kan vara bra att ha i åtanke. Som exempel väckte Svenska akademin talan mot Mercedes Benz för enligt akademin kränkande användning av en dikt skriven av Karin Boye. Detta så sent som 2014.

När det gäller citaten från 40-50-talen är sannolikheten stor att upphovsrätten fortfarande gäller. Då behöver du i regel ha licens från upphovsmannen eller dennes arvingar. Citaträtten enligt 23§ är inte tillämplig eftersom denna paragraf inte kan rättfärdiga att endast öka underhållningsvärdet hos en kommersiell produkt.

Ifall verket inte har någon känd upphovsman, eller denne inte hade några arvingar, är det inte möjligt att inhämta någon licens. Dock får du som användare ansvara för eventuella intrång. Även här måste du märka upphovsmannens namn, eller i det här fallet "okänd". Om något "snurrar runt på nätet" bör du vara försiktig. Undersök noga om du kan hitta upphovsmannen. Försök ta kontakt med hemsidan där du hittar materialet.

Ifall du vill veta mer så rekommenderar jag vår telefonrådgivning. Den är öppen 10-16 mån-ons och är helt gratis. Du kan nå dit genom att ringa 08-533 300 04.

MVH

Philip Ideström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll