FrågaSTRAFFRÄTTNarkotikabrott20/10/2020

Cannabis och körkortstillstånd

Hejsan! Det är såhär att jag är en kille på 16 år som blev tagen av polisen när jag och en kompis skulle gå och röka cannabis, vi hann aldrig komma så långt dock innan polisen kom och tog oss, jag hade ca 0,5 gram på mig och tog pissprov vilket kommer bli possitivt. Jag hade bara rökt en gång innan på en fest och det var endast några bloss vilket jag sa till polisen i förhöret, räcker detta för att bli av med körkortstillstånd samt uppskjutet körkort?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid vilka situationer som ett körkort/körkortstillstånd kan återkallas regleras i 5 kap. 3 § Körkortslagen. Det som skulle kunna bli aktuellt för att återkalla körkortet vid enstaka onykterhet är 5 kap. 3 § 5 p. Körkortslagen. Enligt bestämmelsen kan körkortet/körkortstillståndet återkallas på grund av att personen varit opålitlig i nykterhetshänseende och då inte bör ha körkort. Prövningen omfattar en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. En lämplig spärrtid av körkortet/körkortstillståndet för det fall återkallelse görs är ett år enligt motiven till lagen.

Att ett enstaka innehav/eget bruk av en mindre mängd narkotika skulle leda till återkallelse är relativt osannolikt. Enstaka innehav och bruk av cannabis har lett till återkallelse med stöd av bestämmelsen, men då har bedömningen byggt på att man kunnat bevisa att bruket av narkotika varit "mer än tillfälligt" då han brukade narkotika mer än en gång i månaden. I just det här fallet fick personen en varning istället för en återkallelse då tidigare instans redan hade ogiltigförklarat återkallelsen (Kammarrättens i Göteborg dom 2019-03-20 i mål nr 792-19). I ett ytterligare fall har man inte kunnat dra slutsatsen att personen brukat narkotika "kontinuerligt" och grund för återkallelse fanns därmed inte (Kammarrättens i Jönköping dom 2019-07-17 i mål nr 1955-19). Ett någorlunda kontinuerligt bruk kan alltså krävas.

Huruvida ett enstaka bruk kan leda till återkallelse är svårt att svara på. Men klarlagt är att en återkallelse måste bygga på att en risk för fortsatt misskötsamhet finns, vilket troligtvis kräver ett bruk som sker mer än en enstaka gång/på ett mer kontinuerligt plan. Att vid två gånger röka cannabis som inte sker nära inpå bör enligt min mening inte leda till bedömningen att personen är opålitlig i nykterhetshänseende.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anna LissRådgivare
Hittade du inte det du sökte?