FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott14/05/2022

Byteshandel av alkohol behandlas sannolikt som försäljning

Jag gick på rave (stamp) häromdagen där sålde dom både lustgas och alkohol fanns, Men ville man dock ha just alkohol så fick man swisha till deras företags swish för ett köp av en ”pusselbit” som man sedan fick, sedan så bytte du sedan in din pusselbit mot en burk stark öl eller vodka redbull, Dom menar på att man kunde göra så eftersom det räknades som en byteshandel, och att dom skattar och betalar moms på köpet av just pusselbiten, på detta sätt kan polisen inte ta dom för något lagbrott, Så jag undrar nu om det verkligen så? Kan polisen inte ta dom för något lagbrott? Tack för svar!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om det är lagligt att ha ett upplägg där ett företag håller ett event (rave) och inte har tillstånd att sälja alkohol och därmed säljer pusselbitar som man får byta in mot alkohol som ett sätt att kringgå lagen.

Jag ska besvara din fråga genom att först gå igenom svensk lagstiftning om alkohol, sedan förklara hur detta har bedömts i domstol, och till sist applicera det sagda på ditt fall.

Serveringstillstånd

Enligt 8 kapitlet 1 § alkohollagen (2010:1622) får man endast servera diverse alkoholhaltiga drycker om man har ett serveringstillstånd, vilket man får av den kommun där man ska servera alkoholen. Att servera innebär i princip att erbjuda alkohol. I 8 kapitlet 1 a § alkohollagen sägs dock att serveringstillstånd inte krävs om serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, och det sker utan vinstintresse så att de som serveras alkohol inte behöver betala mer än inköpspris och allt detta sker i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker (yrkesmässig försäljning sker t.ex. i en bar eller krog eller nattklubb o.s.v.).

Med 8 kapitlet 1 a § alkohollagen har man främst velat skydda rent privata engagemang, t.ex. bröllopsfester och liknande.

Brott mot serveringstillståndet

Om man inte följer reglerna för serveringstillstånd har man begått ett brott enligt 11 kapitlet 3 § alkohollagen. Brottet kallas olovlig försäljning av alkohol och kan ge böter eller fängelse i upp till 2 år. Det vanligaste är dock böter. Säljer man till ungdomar aktualiseras ofta 11 kapitlet 4 § alkohollagen om grov olovlig försäljning av alkohol, vilket tenderar att ge 6 månader i fängelse.

Mål B 2597–20

I en dom från Hovrätten för Västra Sverige från den 15 februari 2021 som har målnummer B 2597–20 hade hovrätten att bestämma i ett fall om olovligt innehav av alkohol. I tingsrätten bedömdes också situationen där den tilltalade bytt ut alkohol mot skjuts med bil. Tingsrätten hade bedömt ”byteshandeln” som en form av betalning, och hovrätten fastslog det. Dock överklagades aldrig den delen av domen, så hovrätten gjorde aldrig någon grundlig bedömning av just den frågan. Domen kan man begära ut här.

Ditt fall

Jag har inte alla fakta så kan inte säga med 100% säkerhet, men min bedömning är att anordnarna av det rave du syftar på har begått olovlig försäljning av alkohol. Att de låter en köpa pusselbitar först för att sedan låta dem bytas in mot alkohol förändrar sannolikt inte saken. Domen från hovrätten (eller snarare tingsrätten) indikerar att byteshandel ska ses som försäljning.

Nu ska dock sägas att varken hovrättens eller tingsrättens domar har lika mycket vikt som en dom från Högsta domstolen, och mig veterligen har inte Högsta domstolen bedömt denna fråga. Detta innebär att min bedömning inte är satt i sten, det är endast Högsta domstolen som kan sätta sådant i sten. Men med tanke på hur tingsrätten tidigare resonerat och att den delen inte överklagades ter det sig sannolikt att byteshandel borde behandlas som försäljning.

Inte heller borde eventet omfattas av undantaget till serveringstillstånd i 8 kapitlet 1 a §.

Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att vända dig till Lawline igen ifall du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Kevin TorssellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”