Byte till förälders efternamn när föräldern har ensam vårdnad

2015-02-25 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag skulle vilja att mitt barn får byta till mitt efternamn o undrar om det är möjligt med dagens eller kommande lag. Barnet bär idag mitt efternamn som mellannamn och har sin biologiska pappas efternamn. Jag har enskild vårdnad o har flytt ifrån relationen med fadern. Det har förekommit våld i relationen. För att på bästa sätt kunna skydda mitt barn skulle jag därför gärna få igenom namnbytet utan att behöva "väcka den björn som sover ". Är det möjligt? Eller sätter lagen stopp för det? Orolig moder
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga finns i namnlagen (1982:670) som du hittar här.

Enligt 5 § namnlagen kan ett barn byta ut det efternamn som han eller hon fick vid födseln. Byte kan ske till något av föräldrarnas efternamn. Eftersom du har ensam vårdnad krävs dock samtycke från den andre föräldern, vilket framgår av 6 § namnlagen.

Samtycke från den andre föräldern behövs dock inte om en domstol finner att ett namnbyte vore förenligt med barnets bästa. Även detta framgår av 6 § namnlagen.

Exempel på vad domstolen kan beakta vid bedömningen av om namnbytet är förenligt med barnets bästa är att barnet som utgångspunkt bör ha samma namn som den förälder som han eller hon växer upp med. Å andra sidan kan domstolen även beakta risken för att ett namnbyte skadar förhållandet mellan barnet och den andre föräldern. Denna risk behöver dock inte beaktas om den andre föräldern inte har rätt till umgänge med barnet. Dessutom kan domstolen ta hänsyn till om barnet själv uttrycker att han eller hon vill byta efternamn. Dessa bedömningsgrunder framgår av rättsfallet NJA 1990 s. 565 (i rättsfallet fördes resonemanget kring de ovan nämnda bedömningsgrunderna av hovrätten, men Högsta domstolen instämde i hovrättens bedömning).

Domstolen kan även ta hänsyn till att syskon bör ha samma efternamn, se till exempel rättsfallet NJA 1988 s. 146.

Jag kan även hänvisa till ett rättsfall från hovrätten som heter RH 2003:6, där man kan läsa lite om hur hovrätten resonerar i frågan (se framför allt hovrättens domskäl längst ner på sidan).

Sammanfattningsvis krävs alltså samtycke från barnets biologiska far eller att domstolen gör bedömningen att det vore förenligt med barnets bästa att barnet får byta efternamn. Om domstolen gör en sådan bedömning krävs inte samtycke från barnets biologiska far.

Om du väljer att få saken prövad av domstol eller om du behöver mer kvalificerad juridisk rådgivning bör du kontakta en verksam jurist. Vår samarbetspartner Familjens Jurist är specialiserad på familjerättsliga frågor och har kontor över hela landet. Du kan boka tid för juridisk rådgivning med Familjens Jurist här.

Jag hoppas att det var svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att kontakta oss igen! Du kan även ringa oss på 08-533 300 04 (öppet måndag till onsdag 10:00-16:00).

Slutligen vill jag önska dig lycka till med ditt ärende.

Med vänlig hälsning

Benjamin Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81778)