FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag26/09/2016

Byte av verksamhetsinriktning för ett aktiebolag

Hej,

Har en fråga. Har ett bolag om legat ett tag utan direkt verksamhet. Köptes som lagerbolag med inriktning mjukvaruutveckling och tillhörande konsulting.

Sen har jag inte arbetat aktivt i det bolaget på många år och det har legat länge (och troligen ackumulerat s.k. 3:12 avdrag) över åren.

Parallellt med det har jag investerat i andra (svenska) aktiebolag i diverse olika konstellationer under åren.

Min tanke är nu att jag vill flytta mina äganden från mig personligen i de “nyare” bolagen till att ägas av mitt gamla konsultbolag; som ändå annars bara ligger.

Så frågan är: kan man byta inriktning på ett traditionellt AB med konsultinriktning till att bli ett renodlat holdingbolag / ägarbolag med de fördelar som ett holdingbolag medför?

Undrar,

Robert

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Verksamhetsinriktningen ska enligt 3kap. 1§ 3p. Aktiebolagslagen framgå av bolagsordningen. Du behöver alltså ändra i bolagsordningen för att byta inriktning på ditt aktiebolag. Enligt 3kap. 4§ Aktiebolagslagen beslutas ändringar av bolagsordningen genom bolagsstämman. Bestämmelser om bolagsstämmans beslut finner du i 7 kap. Aktiebolagslagen. Vidare ska ett beslut om ändring av bolagsordningen enligt 3kap. 5§ Aktiebolagslagen genast anmälas för registrering i aktiebolagsregistret och får inte verkställas förrän det är registrerat.

Alltså kan du byta inriktning på ditt bolag genom bolagsstämman. Som jag förstår det är du själv i ditt aktiebolag vilket medför att stämman mest blir en formalitet, därmed är det viktigaste för dig att komma ihåg att anmäla ändringen för registrering hos aktiebolagsverket.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till med bolaget!

Med vänlig hälsning

Gustav WahlbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?