Byte av svenskt medborgerskap till permanent uppehållstillstånd

Hej! Går det att byta från ett svenskt medborgarskap som man haft sedan 20-25 år tillbaka, till ett svenskt permanent uppehållstillstånd?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline. 

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att byta ett svenskt medborgarskap som man har sedan 20-25 år tillbaka till ett svenskt permanent uppehållstillstånd. 

Bestämmelserna kring medborgarskap återfinns i lagen om svenskt medborgarskap (MedbL). 

Som huvudregel är det ett absolut förbud att återkalla ett svenskt medborgarskap om det gäller medborgare som är eller har varit bosatta i Sverige. Detta stadgas i 2:7 regeringsformen (RF), vilket innebär att bestämmelsen är grundlagsstadgad och därmed finns det inga undantag.  

Däremot anges det i 14§ MedbL att det finns en risk att man förlorar sitt medborgarskap vid 22 års åldern om personen: 

1) är född utomlands

2) aldrig haft hemvist i Sverige och

3) Inte heller varit i Sverige under sådana förhållanden som tyder på samhörighet med landet. Alla dessa krav måste vara uppfyllda för att bestämmelsen ska bli aktuell. 

Notera dock att det finns en skillnad mellan 2:7 RF och 14§ MedbL och det är att bestämmelsen i RF menar på att det medborgare som haft eller har hemvist i Sverige inte kan få medborgarskapet återkallat. Medan i 14 § MedbL möjliggörs återkallelsen först när personen är 22 år och att denne inte har eller har haft hemvist i Sverige.

Sammanfattning 

Det innebär att det inte går att återkalla ett svenskt medborgarskap om man har eller haft hemvist i Sverige. Vilket i sin tur innebär att man inte heller kan byta ett svenskt medborgarskap till ett permanent uppehållstillstånd. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. 

Behöver du ytterligare hjälp, kontakta oss på info@lawline.se

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”