Byte av offentlig försvarare

2019-03-20 i Domstol
FRÅGA
Hej! Om man blir häktad för sexuellt övergrepp och blir tilldelad en advokat som offentlig försvarare, om man inte är nöjd med sin offentliga försvarare är det då möjligt att byta till en annan egen som man själv vill ha? Om man blir tilldelad en kvinnlig och hellre vill ha en manlig, är det då möjligt att byta? Jag vet att det går att byta från kvinnlig till manlig om de kommer från samma byrå, men måste man då själv betala om du väljer en helt egen advokat?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du inte vill biträdas av en offentlig försvarare utan istället vill biträdas av en försvarare som du själv har utsett är detta möjligt. Det är mycket riktigt att du själv, om du väljer en privat försvarare istället för en offentlig försvarare själv är skyldig att bekosta försvararens arvode. Om du vill byta försvarare får du göra det. Vad gäller byte av offentlig försvarare är det domstolen som avgör om så får ske. Domstolen kan besluta om byte av offentlig försvarare om det finns särskilda skäl för det. Vill du byta offentlig försvarare måste du lämna in ansökan i form av en skriftlig framställning om det hos rätten och ange skäl för bytet. Rätten prövar om det finns särskilda skäl för byte. Önskemål om byte av offentlig försvarare leder sällan till byte. Ett sådant byte medför kostnader, frågan om byte av offentlig försvarare brukar därför avgöras genom en avvägning mellan å ena sidan de skäl som anförts för byte och å andra sidan de merkostnader som byte skulle medföra för staten. Ett sätt att öka chanserna för att få till stånd ett byte kan vara att ansöka om byte så tidigt i processen som möjligt för att på så vis "hålla ned" de merkostnader som ett byte skulle medföra. Brist på förtroende för den offentliga försvararen kan i vissa fall utgöra skäl för att medge byte, det gäller dock framförallt då den tilltalade riskerar hårdare straff. Maximistraffet i straffskalan för sexuellt övergrepp av normalgraden uppgår till fängelse i två år. Chansen att rätten medger byte av offentlig försvarare är därför inte särskilt stor.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (367)
2019-10-16 Kan en tilltalad som överklagar en dom i brottmål meddelad av tingsrätten dömas till strängare straff av hovrätten?
2019-10-15 Hur begär man resning?
2019-10-07 Fordrings värde efter domstolsbeslut.
2019-10-03 Möjlighet att byta tingsrätt när talan väckts i obehörig domstol

Alla besvarade frågor (73804)