Byte av hyreslägenhet

2018-09-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Kan en hyresvärd neka byte av lägenhet pga personliga åsikter om vem jag har ett förhållande med och hur länge vi varit i ett förhållande med varandra?Jag har en lägenhet som jag och min nya man bor tillsammans i där vi båda två även är skrivna. Vi har dock en önskan om att byta den lägenheten till en likvärdig lägenhet på norra sidan om Stockholm, där vi både får närmare och smidigare pendling till våra jobb och samtidigt få en lägenhet där ingen av oss bott och vi kan börja om med vårt liv tillsammans. Min hyresvärd anser dock inte vårt förhållande trovärdigt då han anser att ålderskillnaden mellan oss är för stor och att vi varit tillsammans för kort tid för att -enligt honom- behöva flytta ihop. Han antydde samtidigt att han kommer lämna ärendet direkt till hyresnämnden om en bytesansökan kommer in.Jag å min sida välkomnade förslaget med hyresnämnden, men då blev han väldigt arg och sa att vi inte har enligt honom beaktansvärda skäl för byte och han inte vill "tjafsa" om detta något mer?Vad gäller här och vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som handlar om hyresförhållanden regleras i 12 kap. jordabalken, som även kallas för hyreslagen.

Enligt 12 kap. 32 § första stycket jordabalken får en hyresgäst inte överlåta sin hyreslägenhet till någon annan, utan hyresvärdens samtycke. Det finns dock ett undantag i 12 kap. 35 § jordabalken som säger att en hyresgäst får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet för att genom byte få en annan bostad, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen.

Enligt samma lagrum ska hyresnämnden tillåta en sådan överlåtelse om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och om bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Andra skäl får inte heller tala emot bytet.

Beaktansvärda skäl för ett byte föreligger när det finns påtagliga fördelar med bytet (för hyresgästens del), som på ett objektivt sett framstår som berättigat. Exempel på ett sådant skäl är att en växande familj behöver större utrymme. Om beaktansvärda skäl föreligger i ditt fall, är svårt för mig att avgöra, då din fråga inte ger mig tillräckligt mycket med information.

Svaret på din fråga är alltså, ja det är okej för din hyresvärd att neka bytet. Eftersom din hyresvärd har nekat bytet så skulle jag råda dig att istället vända dig till hyresnämnden, för att söka om tillstånd till bytet. Hyresnämnden måste tillåta bytet om kriterierna som jag nämnt här ovan är uppfyllda.

Vänligen,

Claudia Lienert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1306)
2019-04-21 Jag hyr ett enfamiljshus av en bonde. Vad gäller om min tvättmaskin går sönder?
2019-04-21 Kan jag bli vräkt för att min hund skäller?
2019-04-20 Vad händer med min hyresrätt när min nuvarande hyresvärd går bort och fastigheten går i arv?
2019-04-18 Kan jag säga upp min hyresgäst direkt på grund av narkotikamissbruk?

Alla besvarade frågor (68021)