Byte av godman.

2020-12-31 i God man
FRÅGA
Min bror har ett funktionshinder som gör att han har godman. Problemet med denna godman är att hon stryker all kontakt mot familjen från hans sida. Medan han själv vill ha kontakt. Problem i detta är att min brors flickvän har gjort ett ofredande som är polis anmäld men tyvärr nedlagt:( Samt att godman har kontakt med min brors flickvän vilket hon inte ska ha för flickor har en egen godman. Hur gör man för att byta ut denna godman?Har kontakt med överförmyndaren samt mailat in oändliga klagomål men inget händer.. Min bror blir allt sämre med denna godman.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar hur man gör för att byta en godman.

Om en god man gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och pga. detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att ha kvar uppdraget, ska hen avsättas. Detta beslut tas av överförmyndarnämnden (11 kap. 20 § FB). Ansökan om att avsätta din brors gode man och begära ett byte kan göras av den som ansökan avser. Ansökan kan också göras av dig då du tillhör hans närmaste släktingar (11 kap. 21 och 15 §§ FB).

Det är endast i de fall som överförmyndaren finner att den gode mannen är olämplig och missköter sitt uppdrag som personen kan bytas ut mot sin vilja. I ansökan ska det stå varför ni anser att den gode mannen är olämplig eller varför ett byte av god man är aktuellt. En god idé kan även vara att ge förslag på en annan lämplig god man som kan ta över uppdraget. Trots att du, av vad som framgår av frågan, redan har kontakt med överförmyndaren är viktigt att du skickar in ett korrekt formulär (se din kommuns hemsida för blankett) och beskriver i detalj vad som har hänt och vad du och de andra upplever som del, för att få ett beslut i saken. Ni är fria att ta upp vilken bevisning ni vill - desto mer, ju bättre.

De skäl som kan framföras att den gode mannen inte är lämplig kan vara:

- Den gode mannen har inte skött din brors ekonomi på ett bra sätt.
- Den gode mannen har inte skött din brors myndighetskontakter på ett bra sätt.
- Den gode mannen har betett sig olämpligt mot din bror.
- Den gode mannen har fått skulder.
- Den gode mannen har begått brott.
- Annat skäl som gör att överförmyndarnämnden tappar förtroendet för den gode mannan.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (503)
2021-04-17 Kan ett förvaltarskap ärvas?
2021-04-12 Kan man vara god man åt någon om man själv har ekonomiska problem?
2021-04-10 Kan man vara god man trots att man själv har en god man?
2021-03-30 Kan barn sälja dement förälders bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (91293)