Byte av god man för person med funktionsnedsättning

2017-10-27 i God man
FRÅGA
Hej!Vad heter det avtal som man som godman kan skriva för ett framtida övertagande av godmanskapet. Det ska vara nytt från juli2017?. Vill att min son tar över när jag inte orkar av ålder eller sjukdom i framtiden. För sin äldre syster med Down Syndrom.
SVAR

Hej och stort tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regleringar kring godmanskap hittar du i Föräldrabalkens (FB) kapitel 11 och 12, du hittar lagen här.

Jag är osäker på om du menar juli 2018 eller om det redan juli 2017 ska ha bestämts om en ny god man? Eller menar du att regleringar kring avtal om övertagande av godmanskap ska ha förändrats juli 2017? Då det är lite oklart vilka omständigheter du menar så kommer jag att göra en generell bedömning så att du får åtminstone lite vägledning i din fråga.

Jag antar att den som godmanskapet gäller är din dotter. Eftersom hon har Downs Syndrom så bör godmanskapet ha förordnats enligt 11:4 FB. När du, som är god man idag, pga ålder och sjukdom inte är lämplig att inneha uppdraget som god man så ska överförmyndaren besluta om att du ska entledigas (alltså inte längre vara god man) enligt 11:20 FB. Detta måste du, din dotter eller andra av hennes närmaste släktingar, ansöka om hos överförmyndaren. Då det är överförmyndaren som fattar beslut om entledigande (detta framgår av 16 kapitlet föräldrabalken) och byte av god man så rekommenderar jag att du vänder dig till denne.

Att det ska gå att avtala om ett byte av godman i förtid är inte jag medveten om. Märk väl också att din dotter, förutsatt att hon kan, ska lämna samtycke för att beslut om ny god man ska kunna fattas, 11:4 1 stycket FB.

Min rekommendation är alltså att du går vidare med din ansökan hos överförmyndaren i kommunen där din dotter är folkbokförd. För att inte lämna ut personlig information i frågan här så talar jag om för dig hur du hittar din överförmyndare och blanketter för att genomföra en ändring av god man. Du hittar dessa genom att googla "överförmyndare + din kommuns namn".

Stort lycka till!

Vänliga hälsningar,

Jessica Khoo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (537)
2021-08-26 Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?
2021-08-15 Föreligger dold samäganderätt även om min före detta sambo inte bidrog ekonomiskt vid förvärvet?
2021-08-12 Blir jag automatiskt god man till den jag gifter mig med?
2021-08-09 God man åt sina föräldrar

Alla besvarade frågor (95697)