Byte av god man

2020-10-29 i God man
FRÅGA
Hej.Min bror har en god man som jag är missnöjd med därför att han vägrar visa upp kvitton på klädinköp som han gjort till min bror.Han vägrar ha kontakt med mig jag kommunicerar med överförmyndaren.Kan jag som anhörig få honom utbytt mot en annan god man eller kan jag själv ta över uppdraget med min brors samtycke.Min bror är fullt adekvat men har ett försvagat fysiskt hälsotillstånd och bor på ett vårdhem.Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Såsom jag har förstått din fråga undrar du om du kan byta bort din brors god man eller om du själv kan ta över uppdraget som god man till din bror med hans samtycke. För att besvara din fråga kommer jag att utgå utifrån föräldrabalkens regler om godmanskap.

Byte av god man:

Ansökan om att avsätta en god man eller att begära ett byte kan göras av den som ansökan avser, det vill säga din bror. Ansökan kan även göras av dig som syster, då du är hans nära anhörig, FB 11:21 och FB 11:15. Ansökan ska skickas till överförmyndarförvaltningen i den kommun som din bror är folkbokförd i. Det är viktigt att du i ansökan anger varför den gode mannen är olämplig eller varför ett byte av god man är aktuellt. Överförmyndarförvaltningen kommer sedan göra en prövning där de undersöker om den gode mannen är olämplig eller om han eller hon på något sätt misskött sitt uppdrag. Om det visar sig att den gode mannen är olämplig eller har misskött sitt uppdrag, så kan han eller hon avsättas från sitt uppdrag mot sin egna vilja.

Skulle ett byte gå igenom så kommer din bror få en ny god man. I en sådan situation har din bror möjlighet att lämna ett förslag om vem som ska bli den nya gode mannen. Då kan din bror lämna dig som förslag. Som anhörig har man även möjlighet till att lämna förslag om vem som ska bli den nye gode mannen. I ett sådant fall kan du lämna dig själv som förslag. Överförmyndarförvaltningen kommer då komma i kontakt med den föreslagna personen och pröva om han eller hon är lämplig för uppdraget.

En annan möjlighet att bli av med din brors god man, är om din bror inte anser att han längre behöver en god man. Din bror kan då välja att inte ha någon god man längre, och sedan på nytt ansöka om en ny god man och då ange dig som förslag till god man.

Slutsats:

Ja, du kan ansöka om byte av god man. Går bytet igenom, har du möjlighet att bli god man till din bror om överförmyndarförvaltningen kommer fram till att du är lämplig för det uppdraget. Alternativt kan din bror välja att inte längre ha en god man och sedan ansöka på nytt om god man, och då ange dig som förslag till ny god man.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (520)
2021-06-18 Kan en person bli god man för sin flickvän?
2021-06-17 Vad gäller för tidigare ingånget avtal efter förordnande av förvaltare?
2021-06-16 Kan god man ge bort huvudmans egendom?
2021-06-08 Kan en förvaltare hindra sin huvudman från att flytta?

Alla besvarade frågor (93235)