Byte av god man

FRÅGA
Hej.Vars kan man byta ut sin gode man?Har en gode man som är inte trevlig och är min egen syster men jag vill byta. Mvh Krille
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om god man finns i 11-12 kap föräldrabalken (FB).

Det finns möjligheter att byta ut en god man, men inte hur som helst. Det krävs till exempel att den gode mannen gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget (11 kap 20 § FB). Tycker du att detta är uppfyllt i fallet med din syster kan du ansöka om att få henne entledigad, förutsatt att du är över 16 år gammal. Du kan också be en närstående att ansöka i ditt ställe (11 kap 15 § FB). Det är viktigt att du motiverar tydligt på vilket sätt din gode man inte är lämplig att ha kvar sin position.

Beslut om entledigande fattas av överförmyndaren i din kommun. Du gör därför en ansökan till denne om att byta god man. Ett exempel på hur en blankett ser ut finns på Stockholm stads hemsida. Här finns även mer relevant information om hur en ansökan brukar gå till. För att hitta rätt blankett till just din kommun kan du antingen göra en sökning på internet eller kontakta kommunen direkt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (443)
2020-07-10 Kan man överklaga en utsedd förvaltare?
2020-07-10 När begår förvaltaren tjänstefel?
2020-06-30 Kan god man bestämma över huvudmannens mediciner?
2020-06-30 Vilka skyldigheter har man som god man och när kan ett godmanskap upphöra?

Alla besvarade frågor (81800)