Byte av god man

2016-09-20 i God man
FRÅGA
Min Mor som är 82 år har en God Man som både Mamma och jag vill byta ut.Hur gör man det enklast?? Mvh Jan Johansson Tel: 0704135245
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline!

Regler om god man finner du i Föräldrabalken (förkortas FB) Kapitel 11 och 12. Där kan du läsa om hur en god man ska utföra sitt uppdrag osv.

I 11 kap 20 § FB står att god man som har missbrukat eller försummat uppdraget, kommit på ekonomiskt obestånd eller som på grund av någon annan anledning inte längre är lämplig att inneha uppdraget kan entledigas (avsättas från uppdraget). Beslutet om att avsätta god man tas av överförmyndaren. Vad någon annan anledning innebär står inte i lagen.

Det du ska göra är att vända dig till överförmyndaren i din/din mors kommun och begära byte av god man. Bara om god man bedöms vara olämplig kan han eller hon bytas ut mot sin vilja. En god man kan bland annat vara olämplig om han eller hon missköter sitt uppdrag. I din begäran får du förklara varför du tycker din mors god man är olämplig alternativt förklara varför du tycker att ett byte ska ske. De flesta som vill byta god man får sin vilja igenom men det är viktigt att du förklarar varför.

Då jag inte vet vilken kommun just din mamma tillhör skickar jag här en länk till Stockholms kommun (Stockholms Stad). Om du trycker på den kan du läsa mer om byte av god man och du hittar där även blankett som du ska fylla i om du vill begära byte. Se här!

Länk till Blanketter

Vanliga frågor om god man: Här är en länk också till vanliga frågor som rör god man

Ett annat sätt än detta känner jag inte till.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och lycka till! Du är välkommen att vända dig till Lawline med fler frågor om du skulle behöva.

Med Vänliga Hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (489)
2021-01-18 Vad får en god man göra?
2021-01-14 Hur entledigas God man?
2021-01-09 Vilka beslut får en enskild som står under förvaltarskap ta?
2021-01-05 Bli av med sin förvaltare

Alla besvarade frågor (88271)