Byte av förrådsnummer. Brottsligt?

FRÅGA
Lånade ut mitt större källarförråd till en granne när hens förråd översvämmades. Nu har hen flyttat mitt förrådsnummer till hens mindre förråd och vice versa. Dessutom lånat ut eller hyrt ut sitt eget förråd. Vilken typ av brott gör hon sig skyldig till och vilken straffpåföljd kan tänkas gälla?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Jag tolkar det som att din granne uppsåtligen tog ditt förrådsnummer och satte det på ett annat förråd. Det leder till att du möjligen hindras använda ditt förråd som du vill. Om så är fallet gör sig grannen skyldig till egenmäktigt förfarande enligt 8:8 Brottsbalken. Straffpåföljden är böter alternativt fängelse i högst sex månader.

Mikael Jonasson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (743)
2021-11-20 Preskription av brott
2021-11-16 Olagligt att leta i annans sopor?
2021-11-12 Gränsdragningen mellan försök till ringa stöld och försök till stöld
2021-11-05 OAVSIKTLIG STÖLD

Alla besvarade frågor (97393)