Byte av bostadsrätt

2019-09-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
HejVi ska "byta" bostadsrätt med vår granne, dvs. köpa av varandra. Vi är överens om vad mellanskillnaden är. Kan vi sälja under marknadsvärdet, och vad får det för konsekvenser? Något annat vi bör tänka på?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtalsfrihet råder och det är således upp till köpare och säljare att avtala om pris. Det finns således inga regler som förbjuder att en försäljning under marknadsvärdet sker. Vad ni däremot bör tänka på är att se till så att överlåtelseavtalet uppfyller de formkrav som uppställs 6 kap 4 § bostadsrättslagen. Formkraven gäller även vid byte eller gåva och det är viktigt att mellanskillnaden tas in i överlåtelseavtalet eftersom den överenskommelsen annars är ogiltig.

Om ni säljer till ett pris som understiger marknadsvärdet bör ni också vara medvetna om att den delen av försäljningen istället komma att betraktas som en gåva. Det kan i sin tur få betydelse för om och i sådana fall hur stora avdrag ni har rätt att göra för eventuella förbättringsåtgärder på den sålda lägenheten. Om ni säljer under marknadsvärdet kommer det även påverka skyldigheten att betala kapitalvinstskatt, 46 kap inkomstskattelagen.

Hoppas det besvarade åtminstone några av dina funderingar

Vänlig hälsning

Emilia Skantsi Flood
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1048)
2020-07-07 Extern ordförande i BRF-styrelse
2020-07-04 Störningar i bostadsrätt
2020-07-03 Dolt fel i en bostadsrätt
2020-07-01 Hur ska olika stora andelar i en bostadsrätt regleras internt mellan sambor?

Alla besvarade frågor (81881)