FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte27/10/2017

Byta ut boutredningsman som inte fullföljer sitt uppdrag

Om jag skulle vilja byta skiftesman pga ej benägen att lösa en arvstvist eller ta något ansvar för ärendet hon tilldelades av Kalmar Tingsrätt. Finns även en känsla att skylla ifrån sig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om man kan byta boutredningsman när den inte fullföljer sitt uppdrag.

Om en boutredningsman inte anses vara lämplig eller av annan särskild orsak bör skiljas från uppdraget, ska boutredningsmannen entledigas, 19 kap. 5 § 2 st ärvdabalken. Den boutredningsman du pratar om verkar inte vara lämplig då hen inte utför sina uppgifter. Så då kan den vars rätt i arvskiftet är beroende av utredningen eller på annat sätt känner till förhållandena begära att boutredningsmannen entledigas.

Om du skulle vilja ha ytterligare hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med detta kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Sanna Wetterin

Sanna WetterinRådgivare